* เงื่อนไขในการให้ Bonus Point 1,000 คะแนน
  1. รีวิวที่จะได้รับคะแนน Bonus Point นั้นจะต้องเป็นรีวิวที่เขียนกับเว็บไซต์ Readme เป็นที่แรก และควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 วันเพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบได้ ก่อนนำรีวิว หรือเนื้อหาเดียวกันไปเผยแพร่กับเว็บไซต์อื่นๆ
  2. เป็นรีวิวที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เป็นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ แนะนำหรือเป็นการบอกต่อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือ อื่นๆ ไม่ใช่เป็นการเขียนแนวไดอารี่ หรือบันทึกส่วนตัวแบบสั้นๆ
  3. ในรีวิวควรมีรูปไม่น้อยกว่า 10 รูป และมีบอกรายละเอียดจุดหมาย สถานที่ต่างๆ ในการเดินทางอย่างชัดเจน ซึ่งผู้อ่านสามารถได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการอ่าน และนำไปประกอบการตัดสินใจในการเดินทางได้
  4. เนื้อหาควรเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรือ มีความใกล้เคียงสอดคล้องกับการท่องเที่ยว
  5. ต้องไม่เป็นรีวิวงานอีเว้นท์ หรืองาน PR ที่จัดขึ้นและจบไปแล้ว ณ วันที่ลงรีวิวในหน้าเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับกับการท่องเที่ยวใดๆ เช่น รีวิวงาน Meet & Greet นักร้อง นักแสดง เป็นต้น
  6. ทีมงานจะใช้เวลาพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหา รีวิวของคุณ ภายใน 2 อาทิตย์ หลังจากกด "เผยแพร่" รีวิวบนหน้าเว็บไซต์แล้ว หากมีการล่าช้าเกิน 2 อาทิตย์ไปแล้ว และรีวิวของคุณยังไม่ได้รับคะแนน สามารถแจ้งทีมงานให้ทราบ โดยส่ง URL ริวิวที่ทำการเขียนบน Readme เข้าที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/th.readme.me หรือ ที่อีเมล์ [email protected]
  7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การใช้คะแนนจาก Social นั้น เราจะนับจากค่า API ที่ได้รับจาก Facebook ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเกณฑ์การให้คะแนนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า