* เงื่อนไขในการให้ Bonus Point 2,000 คะแนน

เป็นคะแนนพิเศษที่ทางผู้เขียนจะได้รับจากทีมงาน Readme เมื่อเขียนรีวิวและเผยแพร่กับเราเป็นที่แรก โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและภายใต้ดุลพินิจของทีมงานเท่านั้น เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้คะแนน Bonus Points หากเนื้อหารีวิวนั้นไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขของเรา

ระยะเวลาในการตรวจสอบเนื้อหารีวิว คือ 3 -14 วัน หลังจากกด "เผยแพร่" รีวิวบนหน้าเว็บไซต์แล้ว

เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณา
  1. รีวิวที่จะได้รับคะแนน Bonus Points นั้นจะต้องเป็นรีวิวที่เขียนกับเว็บไซต์ Readme เป็นที่แรก และควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 วัน ก่อนนำรีวิว หรือเนื้อหาเดียวกันไปเผยแพร่กับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบได้
  2. เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร หรือสอดคล้องกับการท่องเที่ยว
  3. เนื้อหาของรีวิวควรเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เป็นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ แนะนำหรือเป็นการบอกต่อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือ อื่นๆ ไม่ใช่เป็นการเขียนแนวไดอารี่ หรือบันทึกส่วนตัวฉบับย่อ
  4. ใน 1 รีวิวควรมีรูปไม่น้อยกว่า 10 รูป พร้อมรายละเอียดของจุดหมาย หรือ สถานที่ต่างๆ ในการเดินทางอย่างชัดเจน ซึ่งผู้อ่านสามารถได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการอ่านรีวิวนั้นๆ และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเดินทางได้
  5. ต้องไม่เป็นรีวิวงานอีเว้นท์ หรืองาน PR ที่จัดขึ้นและจบไปแล้ว ณ วันที่ลงรีวิวในหน้าเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับกับการท่องเที่ยวใดๆ เช่น รีวิวงาน Meet & Greet นักร้อง นักแสดง งานสัมนา และคอนเสิร์ต เป็นต้น
  6. ทีมงานจะใช้เวลาพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหารีวิวของคุณ 3-14 วันทำการ หลังจากกด "เผยแพร่" รีวิวบนหน้าเว็บไซต์แล้ว หากมีการล่าช้าเกิน 14 วัน ไปแล้ว และรีวิวของคุณยังไม่ได้รับคะแนน สามารถแจ้งทีมงานให้ทราบ โดยส่ง URL ริวิวที่ทำการเขียนบน Readme เข้าที่ inbox เพจ https://www.facebook.com/th.readme.me หรือ ที่อีเมล์ [email protected]
  7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเกณฑ์และเงื่อนไขการให้คะแนนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การใช้คะแนนจาก Social นั้น เราจะนับจากค่า API ที่ได้รับจาก Facebook ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเกณฑ์การให้คะแนนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า