หมายเหตุ : การใช้คะแนนจาก Social นั้น เราจะนับจากค่า API ที่ได้รับจาก Facebook ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเกณฑ์การให้คะแนนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า