ข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์

เว็บไซต์ Readme.me หรือ ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ( หรือเรียกโดยรวม “เว็บไซต์” หรือ “เว็บ” ) ดำเนินการภายใต้ Readme.me ภายใต้ข้อตกลงนี้คำว่า “เรา”, “พวกเรา” , “ของเรา” และ “Readme” หมายถึงเว็บไซต์ Readme.me และหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในเว็บไซต์นี้ ส่วนคำว่า “คุณ” หมายถึง ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และหรือ ผู้นำเสนอข้อมูล ผู้เขียน และบล็อกเกอร์ที่อัพโหลดเนื้อหาบนเว็บ Readme.me

ทุกๆ เงื่อนไขที่ได้กล่าวในเว็บไซต์นี้ หมายถึง “ข้อตกลง” ระหว่างคุณและเราในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ที่รวมไปถึงการอัพโหลดข้อมูล รูปภาพ เนื้อหา การใช้แอพลิเคชั่น แพลทฟอร์ม Blogger Matching และบริการต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (“บริการ”) โดยคุณต้องปฏิบัติตามในข้อตกลงทั้งหมดที่กำหนดเอาไว้ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ ดังนั้นหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงในเอกสารนี้ กรุณาหยุดการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

1. ความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกำหนดของ เว็บไซต์ Readme ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราจึงขอให้คุณตรวจดูข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่เว็บเพจนี้เป็นระยะๆ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ (ระบุด้านล่าง) หลังจากที่เราได้โพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ เท่ากับคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อตกลงนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบโดยการส่งรายละเอียดไปทางอีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดที่มีการอัพเดตล่าสุดได้ในตอนท้ายของข้อมูลนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวคุณในการใช้งานเว็บไซต์นี้ และคุณยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงนี้

2. การใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงในการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยต้องปฏิบัติตามมี ดังนี้

 1. ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง มีความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดทั้งหมด โดยคุณสามารถแก้ไขอัพเดตข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตามความเหมาะสม
 2. หากคุณเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Readme อยู่แล้ว คุณต้องดูแลรับผิดชอบบัญชีการใช้งานของคุณและไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ให้บุคคลอื่นได้

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในบางกรณี Readme.me จำเป็นต้องเปิดต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่บุคคลอื่นในกรณีที่จำเป็น เพื่อปกป้องบริษัท พนักงาน ผู้ใช้เว็บไซต์และสมาชิกของเว็บไซต์และเพื่อให้การดำเนินการของ Readme ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของราชอาณาจักรไทย ข้อมูลที่อาจจะถูกเปิดเผย เช่น IP Address, ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง สามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อความเข้าใจมากขึ้นได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

4. ขอบเขตของเนื้อหา

คุณยินยอมและรับทราบถึงข้อตกลงในเว็บไซต์นี้ว่า คุณมีความรับผิดชอบต่อทุกเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ เหมาะสมและเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเท่านั้น และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่นำมาโพสต์ในเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการกระทำนั้นเป็นไปในทางที่ผิดกฎหมายและข้อระเบียบของเรา

เมื่อคุณอัพโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ Readme (และผู้ที่เราทำงานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ในการจัดเก็บ ทำซ้ำ สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดงต่อสาธารณะ สร้างงานต่อยอดจากเนื้อหาของคุณ การแปลภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์อาจมีการแสดงภาพแบนเนอร์โฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของเราบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจอยู่ในเนื้อหาบทความของคุณที่อัพโหลดและเขียนบนเว็บไซต์ของเรา

Readme อาจจะแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อสามารถที่เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้อ่านในหลายๆ ประเทศที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามทาง Readme นั้นไม่ได้เป็นเจ้าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ คุณมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาที่แปลแล้วไปใช้ในทางที่ดีและเหมาะสมได้

ดังนั้นคุณต้องรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเอง และไม่เป็นความลับหากทางเราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นต่อสาธารณชน ทาง Readme จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่คุณนำมาโพสต์ อัพโหลด การเก็บข้อมูลของตัวคุณหรือบุคคลที่สาม เนื้อหาและข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ทำการอัพโหลด หรือ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นอันตรายหลอกลวง หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย คุกคามทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ หรืออื่นๆที่สื่อไปการส่งเสริมให้เกิดการทำผิดกฎหมาย ความผิดทางอาญา และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ
 2. ไม่เผยแพร่หรือให้ข้อมูลใดๆทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาพโป๊เปลือย หรือเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด อาวุธที่ผิดกฎหมาย และอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดแย้งต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
 3. การแอบอ้างบุคคลอื่นๆ คุณต้องไม่ได้ปลอมแปลงตัวตน การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอีเมล์หรือการปลอมแปลงเป็นสิ่งต้องห้าม ทางเราไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมาปลอมแปลงและใช้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งในบางกรณีทางเราต้องมีการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม ดังนั้นคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้น
 4. ทางเราไม่อนุญาตให้สอบถามหรือให้ข้อมูลใดๆ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตร หรือ หมายเลขบัญชี ที่อยู่) เว้นแต่ในกรณีที่คุณจะถูกขอให้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม
 5. คุณต้องไม่ทำการโพสต์ เชิญชวน หรือมีข้อความใดๆ ที่เป็นการแนะนำ หรือเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ เนื้อหาที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

5. กฎระเบียบและข้อห้าม

รูปแบบระบบและการให้บริการต่างๆ หรือ รูปภาพ เครื่องหมายหรือโลโก้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น (ไม่รวมเนื้อหาและรูปภาพที่ทางบล็อกเกอร์เป็นผู้จัดทำ หรือ อัพโหลดบนเว็บไซต์นี้) เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ Readme คุณต้องปฏิบัติตามและต้องไม่ทำการดัดแปลง คัดลอกข้อมูล แจกจ่าย หรือขาย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทีมงาน และตามเงื่อนไขในกรณีดังที่กล่าวต่อไปนี้

 1. ไม่เชื่อมโยงข้อมูลและลิงก์ที่เป็นอันตราย หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ของเรา หรือคัดลอก บทความเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 2. ไม่ใช้ระบบ robot หรือ ตรวจสอบข้อมูลของเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมที่สามารถอ่านข้อมูลของเว็บไซต์ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 3. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจจะนำไปสู่การโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของเว็บไซต์ได้
 4. ไม่ทำการคัดลอกการให้บริการรูปแบบของเว็บไซต์ Readme ไปใช้กับเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน
 5. ไม่สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ดัดแปลง หรือ นำกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟแวร์ต่างๆที่ใช้โดย Readme ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน

หมายเหตุสำคัญ

หากเราตรวจสอบและพบว่าเนื้อหาของคุณมีความเสี่ยง หรือเป็นการเผยแพร่ไปในทางที่เชื่อมต่อกับประเด็นที่ต้องห้ามต่างๆหรือกิจกรรมใดๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น Readme มีสิทธิ์และเป็นดุลยพินิจของเราที่จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณและสามารถยกเลิกการเผยแพร่ หรือ การเป็นสมาชิกของคุณได้โดยตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การจองสินค้า หรือ บริการจากผู้ให้บริการ (Third-Party) ผ่านทางเว็บไซต์ Readme.me

Readme สามารถให้บริการกับผู้ใช้หรือสมาชิก สามารถทำการจองสินค้าหรือการบริการ เช่น ที่พัก โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวจากผู้ให้บริการต่างๆ (Third-Party) ผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยการรับบริการนั้นคุณต้องยอมรับในเงื่อนไขและต้องเป็นสมาชิกเของเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งสมาชิกของเว็บไซต์นั้นสามารถรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เราจะส่งถึงสมาชิก หรือจากแบนเนอร์โฆษณาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ดังนั้นคุณต้องยอมรับและเข้าใจในรูปแบบการให้บริการของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท คุณต้องยอมรับข้อตกลงว่าผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการที่อยู่บนเว็บไซต์ Readme นั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับทางเว็บไซต์และพนักงานของเราไม่ได้ใช่ตัวแทนในการจัดจำหน่ายการบริการหรือสินค้าเหล่านั้น ดังนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการและการละเมิดใดๆ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการเหล่านั้น ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอปฏิเสธการผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้น

หากคุณเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Readme เป็นหน้าที่ของคุณที่จะป้องกันดูแลข้อมูลบัญชีของคุณหรือบุคคลที่อื่นคุณให้สิทธิ์สามารถเข้าใช้บัญชีของคุณได้ ทาง Readme จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ หรือเกิดการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางบัญชีของคุณ

หากเกิดเหตุการณ์ที่มีการทำจองสินค้าหรือการบริการผ่านทางบัญชีของคุณที่ส่อไปแนวทางที่ผิดและละเมิดกฎข้อตกลงของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและยุติการเป็นสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราที่จะระงับและยุติการเป็นสมาชิกของคุณและอาจมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Readme อาจจะขอข้อมูลของคุณเพื่อส่งให้กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการที่คุณได้ทำการจองผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้ขั้นตอนการจองนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการจอง ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่ากระบวนการการจ่ายเงินจะเกิดขึ้นจากฝ่ายผู้ให้บริการโดยตรงไม่ใช่จากทางเว็บไซต์ Readme เพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของการจองสินค้าหรือบริการที่ได้อธิบายไว้ในเงื่อนไขในแต่ละสินค้าหรือบริการ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเองกรุณาตรวจเช็ครายละเอียดและเงื่อนไขของสินค้าหรือบริการโดยตรงกับผู้ให้บริการก่อนการเข้าใช้ทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงต่อข้อผิดพลาดและการคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนเข้าใช้บริการ เช่นภัยธรรมชาติ การประท้วง เป็นต้น ในกรณีที่มีข้อตกลงใดๆระหว่างคุณกับผู้ให้บริการโดยตรงนั้น ทาง Readme ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆทั้งหมด หากเกิดข้อผิดพลาดที่อาจจะมาจากการ ประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการเอง หรือเกิดเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บต่อตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายระหว่างคุณกับผู้ให้บริการเหล่านั้น

7. ลิงก์ข้อมูลต่างๆ

เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้เว็บไซต์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล Readme อาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ นั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ซึ่งทางเรานั้นไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ และสาระใดๆ ทั้งสิ้นของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น การใช้ไฮเปอร์ลิงก์ เนื้อหา และลิงก์ต่าง ๆ บนเว็บฟีด และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวถือเป็นการยอมรับความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด ดังนั้นเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา สินค้า หรือการโฆษณาใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายและการสูญเสียเนื่องจากการเชื่อมต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเว็บไซต์เหล่านั้นก็ตาม

8. จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

ทาง Readme.me เป็นเพียงผู้นำเสนอข้อมูลและเราไม่ได้รับประกันกับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะในบางสถานที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงและอาจจะเป็นอันตรายต่อการเดินทางได้ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจเช็คสภาพร่างกายให้พร้อม หรือพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั้นๆ หรือมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางทุกครั้ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ หากเกิดความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บใดๆก็ตามในระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเหล่านั้น

9. ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไป

โปรดอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน และหากมีตรงไหนในข้อตกลงนี้ที่คุณไม่เข้าใจ กรุณาปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเว็บไซต์ Readme บริษัทย่อย สาขา พนักงาน หรือบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า Readme ) ปฏิเสธการรับประกันความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาและไม่จำต้องรับผิดต่อบุคคลใดหรือองค์กรใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เป็นการชดเชย ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ หรือความเสียหายหรือสูญหายประการใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (เมื่อเกี่ยวเนื่องกัน เป็นผลจาก) จากข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึง ข้อมูลทั่วไป, รูปถ่าย, ความคิดเห็นและการจัดอันดับอื่น ๆ) เราได้นำเสนอข้อมูลหรือ เนื้อหาในรูปแบบ “ราวกับว่า” หรือ “ตามที่มี” โดยไม่มีรับประกันใดๆทั้งสิ้น คุณเข้าใจและยอมรับข้อตกลงว่าเว็บไซต์ Readme ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าสินค้าหรือบริการจะมีอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการสินค้าหรือการบริการบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นพนักงานหรือตัวแทนของเว็บไซต์ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือข้อผิดพลาดในการให้บริการใดๆทั้งสิ้น หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการเหล่านั้น

เราขอปฏิเสธการรับประกันในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บอื่นๆ ที่มีการลิงก์จากเว็บไซต์นี้จะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น หรือว่ามีความปลอดภัยปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์และไม่มีส่วนประกอบที่ไม่อันตราย การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นดุลพินิจและความเสี่ยงของของผู้ใช้เอง หากคุณต้องการที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีลิงก์ผ่านทางเว็บไซต์ นั่นหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ และไม่มีเนื้อหาชี้แนะและข้อมูลใดๆ ที่คุณได้จากเว็บไซต์นี้ที่สามารถใช้เป็นการรับประกันได้

10. ปกป้องและการชดเชยค่าเสียหาย

หากคุณละเมิดข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการละเมิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (บุคคลภายนอก) อันเป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้นการกระทำที่พึ่งกระทำใดๆ ของตัวคุณเอง คุณตกลงและยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเว็บไซต์ Readme หรือพนักงานของบริษัท สมาชิกของเว็บไซต์และบริษัทในเครือของเราให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย คดีความและข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโต้แย้ง) ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

เราขอสงวนสิทธิและเป็นดุลพินิจของเราที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงของเว็บไซต์นี้ในอนาคตเพื่อที่จะปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้สมาชิกของเราได้ทราบโดยการส่งรายละเอียดไปให้ตามที่อีเมล์ได้ลงทะเบียนกับเราไว้ และ หรือ สามารถดูวันที่ข้อมูลล่าสุดของการแก้ไขได้ที่ด้านล่างของหน้านี้


สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท รี้ดมีดอทมี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 162 ซอยโชคชัย 4 ซอย 14 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-937-4499

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565