ข้อตกลงในการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Readme (Readme Affiliate Partner Program Terms )

ข้อตกลงในการเข้าร่วม (หรือเรียกโดยรวม “ข้อกำหนด” “ข้อตกลง” “เงื่อนไข” ) Readme Affiliate Partner Program (“Partner Program” หรือ “โปรแกรมพาร์ทเนอร์”) อยู่ภายใต้การการดำเนินการของเว็บไซต์ Readme.me หรือ ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น ( หรือเรียกโดยรวม “เว็บไซต์” หรือ “เว็บ” ) ดำเนินการภายใต้ Readme.me ภายใต้ข้อตกลงนี้คำว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” และ “Readme” หมายถึงเว็บไซต์ Readme.me

การเข้าร่วมใน “โปรแกรมพาร์ทเนอร์” หรือ “Partner Program” หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ตลอดจนข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ Readme ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของ Readme ทั้งหมดนี้เป็น "ข้อตกลง")

ทุกๆ เงื่อนไขที่ได้กล่าวในเว็บไซต์นี้ หมายถึง “ข้อตกลง” ระหว่างคุณและเราในการเข้าใช้งาน โดยคุณต้องปฏิบัติตามในข้อตกลงทั้งหมดที่กำหนดเอาไว้ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณ ดังนั้นหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงในเอกสารนี้ หรือมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามมายังทีมงาน หรือหยุดการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เราขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกำหนดของ เว็บไซต์ Readme ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อตกลงนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบโดยการส่งรายละเอียดไปทางอีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดที่มีการอัพเดตล่าสุดได้ในตอนท้ายของข้อมูลนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวคุณในการใช้งานเว็บไซต์นี้ และคุณยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงนี้

2. การเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ Readme (Readme Affiliate Partner Program Terms )

ข้อตกลงในการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยต้องปฏิบัติตามมี ดังนี้

 1. ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง มีความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดทั้งหมด โดยคุณสามารถแก้ไขอัพเดตข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตามความเหมาะสม
 2. หากคุณเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Readme อยู่แล้ว คุณต้องดูแลรับผิดชอบบัญชีการใช้งานของคุณและไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ให้บุคคลอื่นได้

3. ขอบเขตของเนื้อหา (Content You Submit)

คุณยินยอมและรับทราบถึงข้อตกลงในเว็บไซต์และเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ว่า คุณมีความรับผิดชอบต่อทุกเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าข้อมูลและเนื้อหาเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ เหมาะสมและเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเท่านั้น และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่นำมาโพสต์ในเว็บไซต์นี้ตามความเหมาะสม เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการกระทำนั้นเป็นไปในทางที่ผิดกฎหมายและข้อระเบียบของเรา

เมื่อคุณอัพโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ Readme (และผู้ที่เราทำงานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ในการจัดเก็บ ทำซ้ำ สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แสดงต่อสาธารณะ การแปลภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์อาจมีการแสดงภาพแบนเนอร์โฆษณา (Ads) เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกับเราบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจอยู่ในเนื้อหาบทความของคุณที่อัพโหลดและเขียนบนเว็บไซต์ของเรา

Readme อาจมีการแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อสามารถที่เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้อ่านในหลายๆ ประเทศที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามทาง Readme นั้นไม่ได้เป็นเจ้าเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ คุณมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาที่แปลแล้วไปใช้ในทางที่ดีและเหมาะสมได้

ดังนั้นคุณต้องรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเอง และไม่เป็นความลับหากทางเราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นต่อสาธารณชน ทาง Readme จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่คุณนำมาโพสต์ อัพโหลด การเก็บข้อมูลของตัวคุณหรือบุคคลที่สาม

เนื้อหาและข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ทำการอัพโหลด หรือ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือมีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น ความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นอันตรายหลอกลวง หมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย คุกคามทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ หรืออื่นๆที่สื่อไปการส่งเสริมให้เกิดการทำผิดกฎหมาย ความผิดทางอาญา และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ
 2. ไม่เผยแพร่หรือให้ข้อมูลใดๆทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาพโป๊เปลือย หรือเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด อาวุธที่ผิดกฎหมาย และอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดแย้งต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
 3. การแอบอ้างบุคคลอื่นๆ คุณต้องไม่ได้ปลอมแปลงตัวตน การให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอีเมล์หรือการปลอมแปลงเป็นสิ่งต้องห้าม ทางเราไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมาปลอมแปลงและใช้ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งในบางกรณีทางเราต้องมีการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วม ดังนั้นคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้น
 4. ทางเราไม่อนุญาตให้สอบถามหรือให้ข้อมูลใดๆ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัตร หรือ หมายเลขบัญชี ที่อยู่) เว้นแต่ในกรณีที่คุณจะถูกขอให้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม
 5. คุณต้องไม่ทำการโพสต์ เชิญชวน หรือมีข้อความใดๆ ที่เป็นการแนะนำ หรือเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ เนื้อหาที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4. การยกเลิกการเป็นสมาชิก (Termination)

หากเราตรวจสอบและพบว่าเนื้อหาของคุณมีความเสี่ยง หรือเป็นการเผยแพร่ไปในทางที่เชื่อมต่อกับประเด็นที่ต้องห้ามต่างๆหรือกิจกรรมใดๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น Readme มีสิทธิ์และเป็นดุลยพินิจของเราที่จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณและสามารถยกเลิกการเผยแพร่ หรือ การเป็นสมาชิกของคุณได้โดยตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การเพิ่มบัญชีธนาคารในบัญชีสมาชิก (Member Account and Payment Method Requirement)

เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์กับ Readme คุณจะต้องมีบัญชีสมาชิกกับเราและต้องทำการผูกบัญชีธนาคารตลอดเวลา เพื่อรองรับการโอนเงินจากทีมงานในกรณีที่บทความหรือรีวิวของคุณเกิดรายได้ตามเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้

 1. ไม่เชื่อมโยงข้อมูลและลิงก์ที่เป็นอันตราย หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ของเรา หรือคัดลอก บทความเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 2. ไม่ใช้ระบบ robot หรือ ตรวจสอบข้อมูลของเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมที่สามารถอ่านข้อมูลของเว็บไซต์ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 3. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจจะนำไปสู่การโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายของเว็บไซต์ได้
 4. ไม่ทำการคัดลอกการให้บริการรูปแบบของเว็บไซต์ Readme ไปใช้กับเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน
 5. ไม่สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ดัดแปลง หรือ นำกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ ซอฟแวร์ต่างๆที่ใช้โดย Readme ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน

6. ภาษี (Taxes)

คุณจะต้องรับผิดชอบในการรายงานและจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของคุณรวมทั้งบทลงโทษที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

7. ข้อกฎหมาย (Jurisdiction/Applicable law)

ข้อตกลงใด ๆ ที่ไม่ได้นิยามในข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวกับสมาชิกของ บริษัท จะอ้างถึงข้อตกลง / นโยบายที่แยกต่างหากตามที่ บริษัท กำหนด และหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างเว็บไซต์และสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ หรือ ข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะอ้างถึงกฎหมายและข้อบังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

8. ปกป้องและการชดเชยค่าเสียหาย

หากคุณละเมิดข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการละเมิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (บุคคลภายนอก) อันเป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้นการกระทำที่พึ่งกระทำใดๆ ของตัวคุณเอง คุณตกลงและยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเว็บไซต์ Readme หรือพนักงานของบริษัท สมาชิกของเว็บไซต์และบริษัทในเครือของเราให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย คดีความและข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโต้แย้ง) ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

9. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ (Miscellaneous)

ในการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ คุณยอมรับและตกลงเข้าร่วมด้วยความเสี่ยงของคุณเอง คุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นภาระหน้าที่ของคุณที่ต้องดำเนินการและปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดของโปรแกรมนี้รวมทั้งผลของการฝ่าฝืน

เราขอสงวนสิทธิและเป็นดุลพินิจของเราที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงของเว็บไซต์และโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ในอนาคตเพื่อที่จะปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการให้บริการของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้สมาชิกของเราได้ทราบโดยการส่งราย

10. ปกป้องและการชดเชยค่าเสียหาย

หากคุณละเมิดข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการละเมิดกฎหมายข้อใดข้อหนึ่ง หรือสิทธิของบุคคลที่สาม (บุคคลภายนอก) อันเป็นผลมาจากการกระทำ การละเว้นการกระทำที่พึ่งกระทำใดๆ ของตัวคุณเอง คุณตกลงและยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับเว็บไซต์ Readme หรือพนักงานของบริษัท สมาชิกของเว็บไซต์และบริษัทในเครือของเราให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย คดีความและข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโต้แย้ง) ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

เราขอสงวนสิทธิและเป็นดุลพินิจของเราที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงของเว็บไซต์และโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ในอนาคตเพื่อที่จะปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการให้บริการของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้สมาชิกของเราได้ทราบโดยการส่งรายละเอียดไปให้ตามที่อีเมล์ได้ลงทะเบียนกับเราไว้ และ หรือ สามารถดูวันที่ข้อมูลล่าสุดของการแก้ไขได้ที่ด้านล่างของหน้านี้

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 มิถุนายน 2561


สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท รี้ดมีดอทมี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 162 ซอยโชคชัย 4 ซอย 14 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
อีเมล์: [email protected]
โทรศัพท์: 02-937-4499

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565