2Mach2Go

มัชฌิ (Machi) มัชฌิม (Machim) คือชื่อลูกชายทั้งสองคนของผม สองพี่น้องที่พ่อแม่พาออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่เด็ก ทั้งในและต่างประเทศ แม้ครอบครัวเราจะไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่พวกเรามักแสวงหาโอกาสให้ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่เสมอๆ ด้วยเราเชื่อว่าการเดินทางเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ที่ให้อะไรมากกว่าในห้องเรียน เป็นช่วงเวลาที่ช่วงเวลาดีๆ ที่เราได้ร่วมกันสร้างมันขึ้นมา

นี่จึงเป็นที่มาของ 2Mach2Go
ออกไปเที่ยวกับพวกเรากัน...