กันตินันท์ คลังสมบัติ

เป็นคนชอบเที่ยว ใช้ชีวิตเป็นช่างภาพ เขียนเล่าเรื่องราว และแนะนำการเดินทางให้คนที่ชอบและคิดที่จะไปเหมือนๆกัน