CATZA_TRAVEL เหมี๋ยวซ่า พาไปเที่ยวว

ก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไง ฉันรักในเสียงดนตรี
เมื่อไรโดนจังหวะดีดี 1 2 3 4 ก็ถึงทีเฮ
เอ อิ เย อิ เย อิ เย้ เอ อิ เย อิ เย อิ เย
เอ อิ เย อิ เย อิ เย้ เอ อิ เย อิ เย อิ เย