LillyLhin

เราชอบดอกไม้ งานฝีมือ และการเดินทาง❤️

มีความเชื่อว่าการเดินทางไม่จำเป็นต้องไปต่างถิ่น ต่างแดน แต่ทุกๆ วัน ทุกๆ การกระทำของเราคือการเดินทาง :)

เราชอบขีดๆ เขียนๆ ตามอารมณ์ความรู้สึก เราเป็นคนขี้อิน ไม่รู้เป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่มันก็ทำให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตได้มากขึ้น

อยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมเดินทางผ่านไลฟ์สไตล์ของ LillyLhin ไปด้วยกัน ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ ❤️