:: The Memories ::

Hi, everyone.

- Bio -
Nick name | Goy
Age | 34 Years old.
Education | Burapha University (photography and Film)
IG | subun_sukwised
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - > ทุกๆ คนย่อยมีเป้าหมายเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าเป้าหมายของผมคือ การได้ออกเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้เปิดหู เปิดตา รับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต ซึ่งโดยส่วนตัว ไม่ชอบการอยู่นิ่งๆ เป็นคนค่อนข้างเบื่อง่ายเลยทีเดียว เลยแหละครับ ต้องหาอะัไรทำเพื่อฆ่าความรู้สึกอันหน้าเบื่อหน่ายนี้ออกไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -