ฅ.นักเดินทาง

สวัสดี !! เราชื่อเน็ค เราชื่นชอบการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินป่า ปีนเขา หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และการเดินทางไปในที่ต่างๆที่เราไม่เคยรู้จัก ไม่เคยไป เรามีแนวคิดว่าชีวิตก็เปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง ส่วนตัวเราก็คือปากกาหนึ่งด้าม ที่จะคอยจดบันทึกเรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ลงไปในสมุดบันทึกเล่มนั้น ส่วนเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ เราจะหามาจากไหนล่ะ.... ก็ต้องออกเดินทางไง ป่ะ!! ไปเพิ่มเรื่องราวให้สมุดเล่มนี้ด้วยกันเถอะ
#เพราะทุกๆการเดินทางมักมีเรื่องราวเสมอ