TheMemorisOfUZ

เรื่องราวที่นำมาเขียนในบันทึกของเรา เป็นเรื่องราวที่มีควาทรงจำดีๆชองเราอยู่ในนั้น ซึ่งมันได้ให้ประสบการณ์เราหลายอย่างกับเรา สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือคนที่มาคอยร่วมเก็บบันทึกความทรงจำกับเราด้วย