a piece of time

แม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตทุ่มเทกับมันอย่างไร ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการไปเยือนในทุกๆที่ เราสูญเสียแรงบันดาลใจไปกับชีวิตประจำวันที่ซ้ำซาก เราจึงแค่อยากหยุดเวลาเอาไว้ เราหลับ เราพักผ่อน อยู่ในความสุขชั่วขณะ เพื่อเติมพลังในตัวเอง จนพร้อมที่จะกลับไปยังโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ทำให้เราเริ่มฝันใหม่ โหยหาสิ่งใหม่ๆและเริ่มรักมันอีกครั้ง อย่างลึกซึ้งและยืนยาว เราเรียกมันว่า a piece of time "ชิ้นส่วนของเวลา"