แบกเป้ไปกิน

อีกคนชอบเที่ยว
อีกคนชอบกิน
กับการเดินทางที่ลงตัว
ชวนกันเที่ยว
ชวนกันกิน


"แบกเป้ไปกิน"