fah0093

เป้นผู้สูงอายุช่วงเช้าจะออกกำลังกายที่สมาคมแต้จิ๋วบางวันก็ไปทานข้าวกับเพื่อนมี2-3กลุ่ม

และไปเที่ยวสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคมีความสุขไปวันๆๆค่ะ