เหลา ภู ขง

หลงใหลในป่าเขา
รักที่จะสูดดมกลิ่นธรรมชาติ
เลยริอ่านอยากเป็นนักเดินป่าสมัครเล่น