Jaehunke

ปัจจุบันรับงาน Blogger ทั่วไป ทั้ง Instagram (jaehunke) Youtube (Jjhun K) Blog ยังไม่เคยรับงานสาย Travel blog แต่สนใจด้านนี้และอยากลองทำคอนเทนท์สายนี้ดูบ้างครับ 😆