กินเที่ยวเอวี่ติง - kin teaw everything

มนุษย์กิน + มนุษย์เที่ยว = EVERYTHING