ว่างงานจึงไปเที่ยว

ไม่มีอะไรมาก ว่างจากงานโน่นแหละ จึงได้ไปเที่ยว หุ หุ