เที่ยวน้อยแต่เที่ยวนะ

ทุกการเดินทางคือความสุข
ฉันคือผู้หลงรักการออกเดินทาง.