โน่น นั่น นี่

"โน่น นั่น นี่"

เกิดขึ้นมาเพราะเราอยากแบ่งปันเรื่องราวการไป "แวะที่โน่น เที่ยวที่นั่น กินที่นี่" ของเราให้ทุกคนอ่านกัน ...
เป็นมุมมองเล็กๆจากเรา แต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งไม่มากก็น้อยค่ะ

- เอ็ม -

ติดตามช่องทางอื่นๆ
Facebook : www.facebook.com/nonnunnee
Instagram : www.instagram.com/nonnunnee.ig