ทำความรู้จัก

ที่มาของเรา "ทำความรู้จัก"
ทำ = ทำในสิ่งที่เราชอบ
รู้ = ออกไปเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราชอบ ที่เราอยากทำ
ทำความรู้จัก – ออกไปเจอสิ่งที่ชอบ ออกไปรู้จักสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก ออกไปเจอเพื่อนมิตรภาพทุกช่วงของการเดินทาง เราอยากสร้างบันดาลใจให้ตัวเองด้วย