OneLife

เวลามันไม่เคย ที่จะมัวรอใคร จะวิ่งเข้าหาทุกแสงไฟ
ไม่กลัวที่จะฝัน baby it’s all Right
so I will live my one life
ชีวิตพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างไร ฉันก็จะทำตามหัวใจ
ไม่มัวไปกังวลและไม่กลัวสิ่งใด
so I will live my one life