พืช ชนิดหนึ่ง

ชื่นชอบการถ่ายภาพ บรรยากาศระหว่างทางในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สัตว์ วิวทิวทัศน์ เพื่อที่จะนำมาแบ่งปัน สร้างแรงบันดาลใจ เปิดใจและออกไปมองโลกกว้างด้วยตาของตัวเองกัน