PM

ชอบการเดินทาง ท่องเที่ยวนะ และยังชอบดื่มกาแฟมากๆ ตอนนี้ประจำการอยู่ภาคเหนือจ้า ถ้ามีโอกาสจะไปทั่วประเทศเลย