เที่ยวกับลูก

เป็นการท่องเที่ยวแนวครอบครัว พาลูกๆออกไปเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนค่ะ