ตากล้อง..ซ่อนแอบ

ผมทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคนปกติ แต่ไม่ปกติตรงวันหยุดไม่เคยอยู่ติดบ้านเลย.