จันทบุรี เมืองต้องห้ามพลาด มาเที่ยวจังหวัดเดียวครบทุกอย่าง แนะนำ 62 สถานที่เที่ยวในจันทบุรี
เที่ยวที่ อำเภอเมือง กันก่อนนะค่ะ

01.ศาลหลักเมือง จ.จันทบุรีสถานที่ตั้ง : ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ริมถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

02.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

03.วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ถ.เบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี อยู่ติดกับชุมชมริมน้ำจันทบูร


04.ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี
สถานที่ตั้ง : ชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบูร แม่น้ำจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


05.สวนสาธารณ ทุ่งนาเชย จันทบุรี
สถานที่ : ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


06.โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร จังหวัดจันทบุรี

07.วัดป่าคลองกุ้ง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000


08.วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

สถานที่ตั้ง : 17 หมู่ที่ 6 ถ.พิศาลธีรคุณ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี


09.วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี

สถานที่ :ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


10.วัดโยธานิมิต จันทบุรี

สถานที่: ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

11.ค่ายเนินวง จันทบุรี

สถานที่ : ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

12.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : 80 หมู่ 8 ภายในโบราณสถานค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

13.ศาลเจ้าหลักเมือง ภายในค่ายเนินวง จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ศาลเจ้าหลักเมือง อยู่ภายในค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


14.วัดพลับ จันทบุรี

สถานที่ : บ้านบางกะจะ เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี

15.ทะเลท่าแฉลบ จันทบุรี

สถานที่ : บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

16.โบราณสถานเมืองเพนียด จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


17.วัดทองทั่ว จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

18.น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : น้ำตกคลองนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองนารายณ์ จ.จันทบุรี

19.อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หรือ อู่ต่อเรือเสม็ดงาม จันทบุรี

ที่ตั้ง :บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


20.ชุมชนหนองบัว จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

21.วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ริม ถนนสุขุมวิท เส้นทางไปตราด อยู่ใกล้ทางเข้าน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

22.หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี

สถานที่: ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี



23.น้ำตกตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ตั้ง : อยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี


24.วัดตะปอนน้อย จันทบุรี

สถานที่: อ.ขลุง จ.จันทบุรี

25.วัดเกวียนหัก จันทบุรี

สถานที่: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๗ ถนนขลุงพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอท่าใหม่

26.หินสีชมพู อยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : อยู่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์คุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27.จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ตั้ง : อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี

28.หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบล คลองขุด อำเภอ ท่าใหม่ จันทบุรี

29.ชายหาดแหลมเสด็จ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

30.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่ :หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

31.วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

สถานที่: วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

32.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ที่อยู่ :ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ใกล้หาดแหลมเสด็จ

33.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ที่อยู่: ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

34.หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอนายายอาม

35.เนินนางพญา อยู่ที่ ทะเล หาดคุ้งวิมาน จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี


36.จุดชมวิว หินโคร่ง อยู่ที่ ทะเล หาดคุ้งวิมาน จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

37.จุดชมวิวพระสังกัจจายน์ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

38-จุดชมวิวพระยืน จันทบุรี (อ่าวคุ้งวิมาน)

สถานที่ตั้ง : หาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

39-จุดชมวิวหาดเก็บตะวัน จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : อยู่ที่ทะเลหาดคุ้งวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอแหลมสิงห์

40.ตึกแดง จังหวัดจันทบุรี

ตั้งอยู่ : บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

41.น้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี)

สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี


42.คุกขี้ไก่ จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

43.พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ จันทบุรี

ตั้งอยู่ที่ :ถนนสาย 3149 ม.11 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

44.วัดเขาแหลมสิงห์ จันทบุรี

สถานที่: หมู่ที่1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

45-วัดอ่าวหมู จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบล บางกะไชย อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี

46-วัดปากน้ำแหลมสิงห์

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

47-วัดหนองชิ่ม จันทบุรี

สถานที่ตั้ง :ตำบล หนองชิ่ม อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี

48.สะพานตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์)

ที่ตั้ง : ตำบลบางกะไชย และ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

49.ชายหาดแหลมสิงห์ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

50.โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่:ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

51-อ่าวยาง จันทบุรี

ตั้งอยู่ที่ : ต. บางกะไชย อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

52-อ่าวหมู จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตำบล บางกะไชย อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี

53.อ่าวกระทิง จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ หมู่1 ตำบล บางกะไชย อำเภอ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22120

54.ป้อมไพรีพินาศ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนภูเขาแหลมสิงห์ เขตตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอมะขาม

55.วัดเขาบรรจบ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

56.น้ำตกอ่างเบง จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หมู่8 ตำบล ฉมัน อำเภอ มะขาม จันทบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอโป่งน้ำร้อน

57.วัดเขาชวัง จันทบุรี

สถานที่: วัดเขาชวัง ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

มีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังแกะสลักลวดลายที่งดงามมาก

58-วัดถ้ำสาริกา จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------
อำเภอสอยดาว

59-วัดคลองปี จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่7 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

60-น้ำตก สอยดาว จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

อำเภอ เขาคิชฌกูฏ

61-น้ำตกคลองไพบูลย์ จันทบุรี

สถานที่ตั้ง : อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

62.น้ำตกกระทิง จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ตั้ง :: ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


ดูข้อมูลท่องเที่ยวเพิมเติมได้ที่

OKchanthaburi โอเคจันทบุรี ครบที่เดียว เที่ยว กิน พัก ช้อปไปกับเรา
-Facebook #https://www.facebook.com/okchanthaburi
-Website #http://www.okchanthaburi.com

OKchanthaburi

 วันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 07.01 น.

ความคิดเห็น