สวัสดีเจ้าค่ะ นุ่งผ้าไทยไปตามรอยกรุงเก่า ไห้วพระนอน 4วัดเจ้าค่ะ

อยุธยา เมืองเก่า ของเรา แต่ก่อน จิตใจอาวรณ์

เราเริ่มจากวัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง ในวิหารมีพระนอนองค์ใหญ่หรือพระพุทธไสยาสน์เป็นพระประจำวันอังคารและมีตำนานเล่าขานของพระพูดได้ ถือว่าเป็นพระนอนที่งดงามมากอีกองค์หนึ่งของเมืองไทย


ต่อกันวัดที่สองเลยเจ้าค่ะ วัดโลกยสุธาราม จ.อยุธยา พระพุทธรูปปางไสยาสน์ทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านเหนือที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ ผินพระพักตร์ไปทางด้านตะวันตก พระบาทซ้อมกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน เป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในเกาะกรุงศรีอยุธยาด้านหลังพระพุทธไสยาสน์สมัยก่อนไว้ซ้อมยิงปืน


วัดที่สามต่อเจ้าค่ะ วัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสร้างกรุง จากหลักฐานในพระราชพงศาวดารบางฉบับได้กล่าวเอาไว้

พระในโบสถ์


เเม่นางแก้วมณี ศรีอำไพ

เมื่อเราเดินมาข้างใก้จะพบโบราณสถานมากมายเพค่ะ เหมือนพระปรางค์ที่ แม่นางอนงค์ ยืนโพสอยู่เจ้าค่ะพระพุทธไสยาสน์ เหมือนหน้าท่านยิ้มอยู่เลยค่ะสองพี่น้องเดินกันไป

เหลืองอร่ามตลอดทาง


แวะชม ช.ช้างเจ้าค่ะ
วัดสุดท้ายและเจ้าค่ะ วัดนี้เป็นของแถมเจ้าค่ะ เพราะเราตั้งใจจะไปอีกวัดหนึ่งแต่ไปถึงไม่เจอใครเลย จึงไปเจอวัดสะตือ พระนอนใหญ่ที่สุดในโลกสร้างโดยหลวงพ่อโตแผ่นทองใหญ่


ชมวัด ชมวัง ย้อนอดีต

ใส่ผ้าไทยๆเดินเล่นชิวๆตามวิธีคนไทย

ขอฝากไว้ด้วยนะเจ้าค่ะ ขอบน้ำใจท่านทั้งหลายที่มาเยี่ยมชม

🙏🙏

Galong Omyimclub

 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.51 น.

ความคิดเห็น