หนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร เป็นจังหวัดที่เงียบสงบ มีสถานที่น่าท่องเที่ยวหลายแห่ง นำภาพมาฝากกันค่ะ

มาหนองคายต้องมานมัสการ หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย มีฐานะเป็นวัดอารามหลวงค่ะ


หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณ์งดงามมาก เป็นพระพุทธรูปที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นที่เคารพสักการะ

หนองคายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่โด่งดังในบังไฟพญานาค หรือเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค น้อยคนนักที่จะทราบว่าหนองคายยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งที่ได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก นั้นก็คือพระธาตุบังพวน ที่ถือว่าเป็นสัตตมหาสถาน เป็นโบราณสถานที่มีพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสานค่ะ

พระธาตุบังพวนมีห่างจากจังหวัดหนองคาย 23 กิโลเมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ฐานเหลี่ยม องค์ธาตุเป็นแบบย่อไม้มุมสิบสอง เชื่อกันว่าน่าจะสร้างในสมัยอิทธิพลอาณาจักรล้านช้าง อาจมีอายุร่วมสมัยกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาในวัดยังมี “สัตตมหาสถาน” โบราณ ที่เป็นของดีระดับโลกหลงเหลือในโลกนี้อยู่เพียงไม่กี่แห่งในเมืองไทย สัตตมหาสถานคือ การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 7 แห่ง ได้แก่ “โพธิบัลลังก์” “อนิมมิสเจดีย์” “รัตนจงกรมเจดีย์” “รัตนฆรเจดีย์” “อชาปาลนิโครธเจดีย์” “มุจลินทเจดีย์” และ “ราชายตนะเจดีย์” ซึ่ในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือซากโบราณของสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่งค่ะ

พระพุทธรูปโบราณ


มุจลินทเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์หนึ่งอยู่ข้างสระมุจลินท์ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ และสร้างหลังคาคลุมไว้ องค์พระประธานมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกเก่าแก่ค่ะ“สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน้ำเก่าแก่ ที่มีตำนานเล่าว่า หลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ ได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาด มีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งเชื่อว่านี่คือปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปกปักรักษาพระธาตุบังพวน จึงมีการขุดเป็นสระน้ำขึ้นตามมาในภายหลัง สมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมืองก็จะมีการนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนในปัจจุบันน้ำในสระแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในพิธีสรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญๆในรัชกาลปัจจุบันเป็นประจำ


เจดีย์เก่าแก่ หนึ่งในสัตตมหาสถาน 7 สิ่ง


ยามเย็นไปเดินเล่นริมโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่ตลาดท่าเสด็จกันค่ะ อยู่ริมโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มี พระธาตุกลางน้ำ หรืออีกชื่อ พระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องจาก แม่น้ำเชี่ยวกรากจึงกัดเซาะตลิ่งจนพระธาตุพังลงในแม่น้ำ ทำให้ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้ำโขงห่างจากฝั่งไทย 180 เมตร องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำ


ค่าเรือไปชมพระธาตุ 20 บาทค่ะ


ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ บริเวณริมโขงเดินเล่นยามเย็นบรรยากาศดีมากค่ะ^^
มีข้าวจี่ร้อนๆด้วย^^ูู^^ไปแอ่วกัน Fun Trip

 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.04 น.

ความคิดเห็น