วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ หรือวัดแจ้ง) เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งแต่เดิมเรียกกันว่า วัดมะกอก หรือ วัดแจ้ง จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดอรุณฯ คือ พระปรางค์ซึ่งเป็นพระปรางค์ทรงขอมขนาดใหญ่ ประกอบด้วยปรางค์ประธานและปรางค์รองอีก 4 ปรางค์ ซึ่งได้มีการบูรณะเสมอมาเนื่องจากองค์พระปรางค์เดิมเป็นพระปรางค์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งมีความสูงเพียง 16 เมตร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้ จึงได้มีการรื้อพระปรางค์องค์เดิมและขุดดินวางราก แต่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 3 ก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้าง จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2394 ใช้เวลารวมกว่า 9 ปี

พระปรางค์วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะเสมอมา จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ทำการบูรณะพระปรางค์ครั้งใหญ่ เป็นองค์พระปรางก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยชิ้นเปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ จานชามเบญจรงค์สีต่าง เป็นลายดอกไม้ ใบไม้ และลายอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีการประดับตกแต่งด้วย กินนร กินรี ยักษ์ เทวดา และพญาครุฑ ส่วนยอดบนสุดของพระปรางค์ติดตั้งยอดนภศูล

การบูรณะครั้งล่าสุดใช้เวลาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 จนเสร็จสิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 5 ปี และจะจัดพิธีสมโภชใหญ่ขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 รวม 10 วัน 10 คืน

พระปรางค์วัดอรุณฯ หลังการบูรณะ ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ประติมากรรมเทวดาและนางกินรีที่ประดับตกแต่งองค์พระปรางค์


ประติมากรรมยักษ์ที่ประดับตกแต่งองค์พระปรางค์


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนพระปรางค์

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ด้านล่าง

พระอุโบสถทางทิศตะวันออกและประติมากรรมยักษ์ทศกัณฐ์ (สีเขียว) และยักษ์สหัสเดชะ (สีขาว) ที่กำลังเฝ้าซุ้มประตู

อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระปรางค์ฝั่งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

พระอาทิตย์ตกยามเย็นที่วัดอรุณฯ

บรรยากาศยามเย็นที่วัดอรุณฯ

การเดินทาง : ทางเรือ นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเตียน ส่วนรถประจำทางที่ผ่านวัดอรุณฯ คือ สาย 19, 57 และ 83

ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย


Time2Travel

 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.35 น.

ความคิดเห็น