สวัสดีครับ วันนี้เพจ 2 ขาพาตะลุย พาทุกท่านไปเที่ยวชมยังสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในกรุงเทพฯ แต่ ที่พาไปเนี่ย ไม่ใช่แค่วัด ธรรมดาทั่วไป แต่ เป็นวัดประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ แห่ง ราชวงศ์จักรี ภาพบางวัดตอนที่ผมไปถ่ายกำลังอยู่ในช่วงบูรณะ ฟื้นฟูวัดอยู่นะครับ แต่ก็สามารถเข้าไปเที่ยวเยี่ยมชมได้นะครับ ถ้าพร้อมแล้ว ไปชมความงดงาม กันเลยครับ ไปปป!!

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย by 2 ขาพาตะลุย
เมื่อไปท่องเที่ยวยังวัดต่างๆ ควรแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย สำรวมกาย วาจา เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นพระอารามหลวงอันเป็นที่ที่พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุง ดังนั้นพวกเราในฐานะชาวพุทธและนักท่องเที่ยวที่ดี ควรปฎิบัติตนให้เหมาะสม ให้สมกับเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี !!!!! ฝากเพจเล็กๆน้อยๆ ของแอดมิน 2ขาพาตะลุย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า วัดโพธิ์ เป็นวัดสังกัดมหานิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และที่สำคัญเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ความสำคัญของวัด นอกจากเป็นวัดประจำรัชกาลที่่ 1 แล้ว ยังถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย ที่เด่นดังในเรื่องสรรพวิชาการนวดแผนไทย ที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมไทย และ จีน สมัยโบราณ ที่งดงามมาก มีพระมหาเจดีย์4รัชกาล พระพุทธไสยาส อุโบสถ และวิหารต่างๆมากมาย สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมชั้นสูง น่าไปเยี่ยมชม จะได้รู้ว่า เมืองไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ไม่แพ้ชาติใดในโลก


มุมนี้จะเห็นวิหารพระพุทธไสยาส แต่ไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะคนเยอะมากๆๆ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ทำให้รู้ว่าคนต่างชาติชอบมาเที่ยวชมศิลป และสถาปัตยกรรมของไทย โดยเฉพาะวัดวา อาราม


เทพทวารบาล ยืนนานคงร้อน แอบมีหมวกใส่ด้วย 55


มุมนี้เห็นพระมหาเจดีย์4รัชกาล สวยเด่นเป็นสง่า เจดีย์4องค์นี้ เป็น คติความเชื่อ เรื่องการสร้างเจดีย์ประจำพระองค์พระมหากษัตริย์


วัดอรุณราชวราราม หรือเรียกกันง่ายๆว่า วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก อยู่ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเอาพระบรมมหาราชวังเป็นหลัก เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย รัชกาลที่2แห่งราชวงศ์จักรี การเดินทาง ใช้เรือข้ามฟาก จากท่าเตียน ข้ามไป คนละ3.50ก็ถึงยังวัดที่มีความงดงาม ทางด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม เราจะเห็น เจดีย์ขนาดสูงใหญ่ ที่งดงามและอลังการมาก ด้วยฝีมือของช่างสถาปัตยกรรมไทยสมัยโบราณ ฝีมือชั้นครู เป็นวัดที่น่าไปกราบไหว้พระ และชื่นชมความงามของงานศิลป์ไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก และมีเอกลักษณ์ เป็นของชนชาติไทยอุโบสถวัดอรุณราชวราราม


องค์พระประธานภายในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม น่าเสียดายตอนไปถ่ายมีการซ่อมปรับปุง จึงทำให้ไม่ได้เห็นองค์พระปรางค์ที่สวยงามแท้จริง แต่ก็ยังคงมีความงดงามให้เห็น
พระบรมราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วัดราชโอรสาราม เดิมชื่อวัดจอมทอง
เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก สังกัดมหานิกาย เป็นวัดประจำพระองค์ พระบาทสทเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรี ภายในวัดมีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน มีตุ๊กตาจีน สิงโตหิน ประดับอยู่ในวัดมากมาย ได้รับอิทธิพลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยก็ว่าได้ เพราะในสมัยของรัชกาลที่3ประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้น มีการค้าขายสำเภา กับจีน เป็นหลัก จึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศเกิดขึ้น ผลจากการค้าขายสำเภากับจีน ทำให้รัชกาลที่3รับสมัญญานามว่า เจ้าสัว เป็นวัดไทยอีกวัดที่น่าไปศึกษาหาความรู้และชมความงามของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว


พระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม


ซุ้มประตูทางเข้า ศิลปแบบจีนโดยแท้ อารมณ์เหมือนได้ไปเที่ยวเมืองจีนวิหารบูรพาจารย์ แห่งวัดราชโอรสาราม ข้างหน้าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เดิมเรียก วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สังกัดธรรมยุติกนิกายเป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรี สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้านายในราชวงศ์ ที่ต้องการผนวช ไม่ต้องไปไกลถึงวัดบวร เพราะวัดนี้ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง เดินทางสะดวก ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สวยงาม มีมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างพระอุโบสถ เป็นพระอารามหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย


เทพทวารบาล ศิลปแบบจีนพระบรมราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สังกัดธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที7 แห่ง ราชวงศ์จักรี ภายในวัดมีพระอุโบสถที่งดงามและวิจิตรตระการตา มีพระมาเจดีย์ รายล้อมด้วยศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดนี้มีสุสานหลวง ของ ราชสกุลในรัชกาลที่5 และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ปัจจุบัน
พระบรมราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สังกัดธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์และเจ้านายหลายพระองค์ทรงเคยผนวชอยู่ เป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก ผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมไทย และจีนอย่างลงตัว ในวัดมีความร่มรื่น สงบ ร่มเย็น เป็นอย่างมาก มีพระมหาเจดีย์สีทองอร่ามตั้งตระหง่านวิจิตรงดงาม ภายในอุโบสถมีพระประธานที่งดงามมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่10 เคย ทรงผนวชที่วัดแห่งนี้ และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช(เจริญ สุวัฒโน) ที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไปเมื่อไม่นานมานี้


พระมหาเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร
พระประธานภายในอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร


วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สังกัดมหานิกาย เป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรี เป็นวัดที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมไทย และจีน แต่ก่อนโบราณ มักมีคำพูดของคนแต่ก่อนว่า แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์ อาจเป็นเพราะว่า บริเวณนั้นมีเสาชิงช้า ที่มีความสูงมาก ในเวลากลางคืนสมัยก่อน อาจตาฟาดมองเสาชิงช้าเป็น ว่าคล้ายเปรตยืนอยู่ก็ได้ ถ้าไปวัดสุทัศน์ ก็อย่าลืมไปเที่ยวชมเสาชิงช้า และไปสักการะเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย


พระบรมราชอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่8พระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม ตอนไปมีการปรับปรุง บูรณะ ซ่อมแซม


มุมนี้เห็นเสาชิงช้า สูงเด่นเป็นสง่า คู่กับวัดสุทัศน์ เส้าชิงช้าถูกสร้างมาเพื่อใช้ในพิธีตรียัมปวาย(พิธีโล้ชิงช้า)อันเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ใกล้บริเวณบึงพระรามเก้า เป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี ภายในวัด เน้น ความเรียบง่าย และพอเพียง ตามแบบ ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของรัชกาลที่9 สถาปัตยกรรมในวัดเน้นสื่อถึง ความเรียบง่าย สงบ มีบึงน้ำอยู่ตรงกลาง มีกังหันน้ำชัยพัฒนา อันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รัชกาลที่9ทรงคิดค้นขึ้น มีแปลงสาธิต วัดนี้สมกับพระราชปณิธาน อันพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9อย่างแท้จริงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ใกล้บริเวณบึงพระรามเก้า เป็นวัดประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี ภายในวัด เน้น ความเรียบง่าย และพอเพียง ตามแบบ ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของรัชกาลที่9 สถาปัตยกรรมในวัดเน้นสื่อถึง ความเรียบง่าย สงบ มีบึงน้ำอยู่ตรงกลาง มีกังหันน้ำชัยพัฒนา อันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รัชกาลที่9ทรงคิดค้นขึ้น มีแปลงสาธิต วัดนี้สมกับพระราชปณิธาน อันพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9อย่างแท้จริง


สระน้ำกลางวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก


วัดของพ่อ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
กังหันน้ำชัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ อันทรงคุณค่าที่มีคุณูปการมากมาย อันเกิดจากพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่9


พระบรมฉายาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ยอดพระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระผู้เป็นดั่งพลังของแผ่นดินไทย ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงไพร่ฟ้า ประชาชนไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ถึงตอนนี้พระองค์จะเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัยแล้ว แต่คุณูปการที่พระองค์ท่านมอบให้ไว้ จะเป็นดั่งพรจากฟ้าที่ทำให้ปวงชนชาวไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข วัฒนาสถาพร สืบต่อไป

2ขาพาตะลุย

 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 19.21 น.

ความคิดเห็น