ประตูใหญ่หน้าวัดหลงซาน

เรานั่งรถ MRT สายสีฟ้า มาลงสถานี Lungshan Temple หรือ BL 10 เพื่อจะมายังวัดหลงซานแห่งนี้ วัดหลงซานนี้ ได้รับความนิยม และนับถือจากทั้งชาวไต้หวันเอง และชาวต่างประเทศ ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชา อย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทเป และถือเป็นแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้

ลานประชาชนหน้าวัดหลงซาน


นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ซึ่งมีทั้งการแกะสลักหินและไม้ด้วยเทคนิคแบบโบราณได้อย่างละเอียดละออและวิจิตรบรรจง โดยเฉพาะเสาลวดลายมังกรที่มีอยู่มากมายในบริเวณวัด

น้ำตกจำลองหน้าวัด

วัดหลงซานสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1783 โดยชาวฝูเจี้ยน ในประเทศจีนที่อพยพมายังเกาะไต้หวันแห่งนี้ สร้างตามความเชื่อตามพุทธศาสนา และมีเพียงวิหารหลักซึ่งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมเพียงหลังเดียว ต่อมาเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ และมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววัดถูกระเบิดจนเสียหายมาก แต่เกิดปฏิหารย์เนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐสถานไว้กลับไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น และได้รับการบูรณะใหม่ ต่อมามีการสร้างวิหารด้านหลังเพื่อประดิษฐสถานเทพอื่น ๆ อีกมากมาย

การเข้าไหว้ขอพรจากเทพเจ้าในวัดหลงซานนั้น เราจะต้องเดินเข้าทางประตูมังกรที่อยู่ทางขวามือ โดยหันหน้าเข้าวิหารด้านหน้า (ข้างน้ำตก) เมื่อผ่านประตูไปแล้ว ให้รับธูปซึ่งแจกฟรีที่อยู่ด้านซ้ายมือ จุดธูปเพื่อทำการสักการะที่กระถางธูปทั้ง 7

เริ่มจากกระถางประธานหน้าลานวิหารหลัก ต่อจากนั้นก็เป็นกระถางหน้าเจ้าแม่กวนอิม และวันขวาไปตามจุดที่วางกระถางต่าง ๆ เรียงกันไปตามลำดับ เมื่อกราบเทพเจ้าครบถ้วนก็ให้เดินออกทางประตูเสือที่อยู่อีกด้านจากประตูมังกร

วัดนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการขอเนื้อคู่จากเทพเจ้าเฒ่าจันทราอีกด้วย วิธีการขอเนื้อคู่จากเทพเฒ่าจันทรา เราต้องทำดังนี้

  • จุดธูปสักการะที่กระถางธูปทั้งเจ็ด ที่ตั้งอยู่หน้าศาจเจ้าเทพเฒ่าจันทรา
  • บอกชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และความต้องการ (สเปคชาย-หญิงที่ต้องการ)
  • ขอด้ายแดงเพื่อให้เจอเนื้อคู่ โยนไม้เสี่ยงทาย 3 ครั้ง และจะต้องเป็นคว้ำหงายทั้ง 3 ครั้ง
  • หยิบด้ายแดงเส้นหนึ่ง และนำไปเดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ
  • เมื่อเดินครบแล้วให้ไปที่ศาลเจ้าบอกชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ และความต้องการ (สเปคชาย-หญิงที่ต้องการ) อีกครั้ง
  • นำด้ายแดงติดกระเป๋าไว้จะได้พบเนื้อคู่ที่หมายปอง

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่า เกี่ยวกับคู่ครองว่า หากซ์้อรองเท้านำโชคจากวัดแล้วนำไปเวียนรอบกระถางธูป 3 รอบและนำไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอน โดยหันหัวรองเท้าไปทางตรงข้ามกับประตูตู้ แล้วสามีจะอยู่ติดบ้านไม่ไปไหน

เจ้าแม่กวนอิมในวิหารหลัก

เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ภายในวัด

ศาลเทพเจ้าด้านหลังวิหารหลัก

ประตูเสือ


สายลม ที่ผ่านมา

 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 21.49 น.

ความคิดเห็น