การสมัครเข้าเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่สำนักพระราชวัง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงมีพระราชดำริให้สำนักพระราชวัง ดำเนินการจัดตั้ง จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร. ๙

จะได้รับบัตรรับของพระราชทานแล้ว จากนั้น มานั่งรอในห้องประชุมเพื่อลงทะเบียนจิตอาสาฯ

โดยจิตอาสาเฉพาะกิจ หมายถึง ประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศล ตั้งใจบ าเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมแรงร่วมใจกันกับภาครัฐ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ที่ผ่านมา

ซึ่งการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว จะได้รับบัตรเพื่อรับของพระราชทาน เป็นเครื่องแบบที่จะใช้ในการแต่งกายในวันปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้ารับเสื้อจิตอาสาพระราชทานและ ชุดประกอบที่ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า ตามรายชื่อที่กำหนด ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ช่วงที่ ๑) และระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ช่วงที่ ๒)

ซึ่งเมื่อถึงกำหนดนัดหมายตามใบบอกเราก็เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานตามวันเวลาที่กำหนด เมื่อมาถึงสำนักพระราชวังที่สนามเสือป่า คนไม่เยอะนัก เพราะฝนตกหนัก เพิ่งจะขาดเม็ดไปไม่นาน แต่คิวที่ได้รับตรงบริเวณหน้าสนามเสือป่าก็ยังเป็นคิวที่เจ็ดพันกว่า ๆ

เดินตาม ๆ กันไป

เราเดินไปตามทางที่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไปตลอดทางเพื่อเข้าไปในหอประชุม ที่ใช้รับลงทะเบียนจิตอาสาเมื่อตอนที่มาสมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่ขอตรวจเอกสารและทำเครื่องหมายวงกลม ก่อนให้เข้าไปลงทะเบียนในห้องประชุม

ลงทะเบียนที่โต๊ะเจ้าหน้าที่

เมื่อไปถึงโต๊ะเจ้าหน้าที่ ๆ ที่มีกันอยู่หลายโต๊ะ ก็เตรียมบัตรประชาชนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และลงทะเบียนก่อนจะเดินทางไปรับของพระราชทานอีกที

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อในระบบ กับบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดแถวให้เดินออกนอกห้องประชุมไปยังเต็นท์รอรับของที่บริเวณด้านข้างสนามหญ้า

ก่อนเข้าไปในเต้นท์ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบบัตรรับของอีกครั้งหนึ่ง

เตรียมให้พร้อม บัตรประชาชน บัตรคิว บัตรรับของ

นั่งรถรับสิ่งของพระราชทาน

นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกในเต้นท์ เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะให้เดินไปรับสิ่งของพระราชทานอันได้แก่ หมวก เสื้อ ผ้าพันคอ และปลอกแขน แต่ถ้าอายุยังไม่ถึง 17 จะได้กระปุกออมสินอีกหนึ่งใบ

สิ่งของพระราชทาน

พิธีรับสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อได้รับของครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้เดินเรียงแถวกันเข้าไปในห้องประชุม ตอนที่เราเข้าไปมีจิตอาสาจำนวนหนึ่งเข้าบนเวทีแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากคนสมัครมีจำนวนมาก ส่วนของเราจึงถูกจัดพิธีให้รับพระราชทาน ในอีกห้องประชุมหนึ่ง

เดินถือสิ่งของพระราชทานเข้าไปในอีกห้องประชุมหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ให้เรายืนกันเป็นแถวหน้ากระดานตามจุดสีเขียวที่มาร์คไว้บนพื้น โดยให้ขยับขึ้้นไปรับทีละหนึ่งแถว โดยจะมีทหารราชวัลลภ เป็นผู้ถือพานมาเชิญสิ่งของพระราชทานไปไว้ประจำที่ในแต่ละจุด เพื่อผ่านพิธีพระราชทาน สิ่งของดังกล่าวต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ทหารราชวัลลภ ถือพานเชิญสิ่งของพระราชทาน

เดินแถวนำสิ่งของพระราชทานไปวางไว้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนรับของพระราชทาน

เมื่อถึงคิวรับ เราจะต้องเดินไปที่หน้าโต๊ะวางพานของพระราชทาน ทำความเคารพ (ผู้ชายคำนับ ผู้หญิงถอนสายบัว) ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนที่จะรับพานสิ่งของพระราชทาน และทำความเคารพอีกครั้ง ก่อนเดินออกจากห้องประชุม เป็นอันเสร็จพิธี

รับพานของพระราชทาน และทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อออกมาจากห้องประชุม ก็จะเดินเรียงแถวมารับบัตรอาสาเฉพาะกิจ ที่จะมีให้ 2 ใบ

- สีฟ้า จะเป็นบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ
- สีต่าง ๆ จะเป็นบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ เฉพาะด้าน ที่จะใช้สีระบุด้านต่าง ๆ

เมื่อรับบัตรเรียบร้อยแล้ว ถัดไปจะมีเต้นท์ให้บริการ น้ำ และอาหารพระราชทาน ซึ่งมีมากเพียงพอต่อจิตอาสาที่เดินทางมารับของพระราชทานทุกท่าน ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรับนัดหมายเพื่อเข้ารับการอบรม และชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในแต่ละด้านต่อไป

ซ้ายบน : ข้าวไข่เจียวพระราชทาน // ขวาบน : ก๋วยเตี๋ยว
ซ้ายล่าง : บัตรจิตอาสาเฉพาะกิจ // ขวาล่าง : สิ่งของพระราชทานที่จะใช้ในวันปฏิบัติหน้าที่

สายลม ที่ผ่านมา

 วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.18 น.

ความคิดเห็น