"๙ ตามรอยพ่อ ๙ ที่ ๒ โครงการแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี" โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย อยู่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวและนักดูนก สามารถศึกษาความรู้เรื่อง ระบบนิเวศของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ และยังแหล่งดูนกที่สำคัญและหายากมากๆ สัตว์นานาชนิดที่อยู่ในเขตป่าชายเลน มีแหล่งให้เรียนรู้ศึกษามากมาย เช่น การบำบัดน้ำเสีย ใครไม่เคยไปก็ลองไปกันดูนะครับ รับรองว่า เต็มอิ่ม และต้องชอบมากๆแน่นอน

แผนที่เดินทาง โครงการแหลมผักเบี้ย คลิก

ขอฝากเพจ 2ขาพาตะลุย ด้วยนะครับ


อาคารบริการวิชาการโครงการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ภายในโครงการเรียบร้อยและเป็นระเบียบมาก


ทุ่งดอกปอเทือง ดอกสีเหลืองอร่าม แทนความรักความห่วงใยจากพ่อหลวงรัชกาลที่9


รถ รับ ส่ง พาชมโครงการ ต้องนั่งรถคันนี้เข้าไปเพราะระยะทางเดินเข้าไปยังป่าชายเลนค่อนข้างไกล


รอคนมาพร้อม เต็มออก
น้ำตรงนี้เป็นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด มาแล้ว ปล่อยลงยังป่าชายเลน เพื่อให้ป่าชาบเลนบำบัดน้ำอีกรอบก่อนลงสู่ทะเลโดยตรง นับเป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9 ที่อาศัยทฤษฎีทางธรรมชาติ มาบำบัดน้ำเสีย


บ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนไหลออกทะเล ต้องผ่านผืนป่าชายเลนอันกว้างใหญ่ก่อนอุโมงค์ป่าชายเลน มีทั้ง แสม โกงกาง ลำพู


ธรรมชาติป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์มากๆ


ปูแสมลวดลายสวยงาม


นี่เรียกว่า ปูก้ามดาบ


ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ป่าชายเลน และระบบนิเวศป่าชายเลน มีความสำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อนุบาลสัตว์น้ำ ทำให้กุ้ง หอย ปู ปลา ได้มีที่พักอาศัย เมื่อเติบโตก็ออกสู่ทะเลใหญ่ เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต และสร้างอาชีพให้กับคน ป่าชายเลนเป็นตัวอุ้มดิน ไม่ให้เกิดการกัดเซาะของชายฝั่ง ป้องกันคลื่นลม ถ้าไม่มีป่าชายเลน สัตว์ทะเลก็อยู่ไม่ได้ ทั้งหมดของโครงการแหลมผักเบี้ยนี้ เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรัก และหวงแหนธรรมชาติเพื่อคงไว้ให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตที่ดี


เส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน


เขียวขจีทั้ง 2 ข้างธรรมชาติสวยงามรอท่านมาเยี่ยมชม ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่ค่อยข้างสมบูรณ์แบบ สวย เพลินกับธรรมชาติ ที่เราควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ มาศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ใช้กับชุมชนหรือตัวเราเองได้ นี้แหละ ความพอดี อยู่กับธรรมชาติ รักษาให้ดีขึ้น และความพอเพียงของพ่อ ที่เราควรเก็บรักษาและพัฒนาต่อไป...

ขอฝาก ๙ที่๑ ๙ ตามรอยพ่อ ๙ ที่ ๑ โครงการช่างหัวมัน เพชรบุรี ซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกัน ใครอยากมาก็แวะกันมานะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์ให้ทุกคนได้ติดตามอีกนะครับ

ฝากเพจ 2ขาพาตะลุย เหมือนเดิมนะครับ เผื่อได้ติดตามรีวิวดีๆกันอีก

ขอบคุณครับ

2ขาพาตะลุย

 วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20.35 น.

ความคิดเห็น