พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง รีวิวโดย ThanTakeTravel

My Gear : A7Rii + 16-34F4, 70-200F4 ช่วงบ่ายคล้อยของวันที่ 5 ธันวาคม ได้มีโอกาสได้เข้าไปชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง และล่วงเลยเวลาไปเป็นเดือนนับจากวันที่ประกาศเปิดให้เข้าชม นับว่าเป็นโอกาศดีที่มีการขยายเวลาการเข้าชมออกไปอีกหนึ่งเดือน อากาศในวันนี้ท้องฟ้าปิด ฟ้าหม่นๆ ทั้งวัน ประหนึ่งอาลัยอาวรณ์เศ

พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.59 น.

 วันที่เดินทาง 5 ธ.ค. 2560

My Gear : A7Rii + 16-34F4, 70-200F4

ช่วงบ่ายคล้อยของวันที่ 5 ธันวาคม ได้มีโอกาสได้เข้าไปชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง และล่วงเลยเวลาไปเป็นเดือนนับจากวันที่ประกาศเปิดให้เข้าชม นับว่าเป็นโอกาศดีที่มีการขยายเวลาการเข้าชมออกไปอีกหนึ่งเดือน

อากาศในวันนี้ท้องฟ้าปิด ฟ้าหม่นๆ ทั้งวัน ประหนึ่งอาลัยอาวรณ์เศร้าสร้อยโศกศัลย์ ในวันสำคัญของชาติเช่นนี้ และเนื่องด้วยท้องฟ้าปิดทำให้อากาศเย็นลง จึงทำให้ตลอดการเดินเข้าชมอากาศเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าว


เราเลือกใช้บริการแท็กซี่เพราะถือว่าสะดวกต่อการเดินทาง มาลงทางด่วนยมราชแล้วเข้าสู่ถนนราชดำเนิน เพื่อมายังจุดคัดกรองด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม และเป็นช่วงจังหวะเวลาดีมาก ที่ผู้คนไม่คับคลั่งนักสำหรับวันนี้ หรือเป็นเพราะเวลาเย็นใกล้ค่ำแล้วก็ไม่ทราบ เราใช้เวลาผ่านเข้าจุดคัดกรองไม่เกิน 10 นาที ก็เดินตามทางที่เจ้าหน้าที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเข้าสู่เต้นพักรอ นั่งรอในเต้นไม่เกิน 15 นาที เจ้าหน้าที่ก็ให้เราเดินไปยังจุดถนนทางเข้าพระเมรุมาศ

พอเดินมาถึงถนนทางเข้าพระเมรุมาศ ณ จุดนี้เราจะมองเห็นพระเมรุมาศมุมกว้างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ์


เราเดินเข้าไปชมพระเมรุมาศด้านหน้าและรอบๆ ซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดการประดับตกแต่งอย่างวิจิตร จากช่างระดับครู ที่ตั้งอกตั้งใจถวายงานพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย

รอบฐานพระเมรุมาศได้มีการบรรจงสร้างสระอโนดาตทั้งสี่ทิศ


ภายในสระอโนดาตถูกออกแบบ และประดับประดาประติมากรรมอันงดงามของสัตว์หิมพานต์


และนอกจากนี้ยังมีส่วนนิทรรศการภายในอาคารต่างๆ ร่วมทั้งภายในพระที่นั่งทรงธรรมที่ได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ


ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชม ก็ยังพอมีเวลาให้เข้าชมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ และก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่
ความคิดเห็น