สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยว "วัดพระศรีสรรเพชญ์" รีวิวโดย วันศุกร์ขึ้นเขา วันเสาร์ลงห้วย

มาค่ะ !! วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับวัดพระศรีสรรเพชญ์กัน นอกจะได้เที่ยวถ่ายรูป ตามรอยออเจ้ากันแล้ว เราต้องได้รู้จักประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ (1) วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (2) สาเหตุที่เรียกว่า "วัดพระศรีสรรเพชญ์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยว "วัดพระศรีสรรเพชญ์"

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยว "วัดพระศรีสรรเพชญ์"

 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.50 น.

มาค่ะ !! วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับวัดพระศรีสรรเพชญ์กัน นอกจะได้เที่ยวถ่ายรูป ตามรอยออเจ้ากันแล้ว เราต้องได้รู้จักประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ


(1) วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

(2) สาเหตุที่เรียกว่า "วัดพระศรีสรรเพชญ์" นั้น เพราะตั้งชื่อตามพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริด ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวง ในปี พ.ศ.2042 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้น และทรงหล่อพระพทธรูปยืนสูงประมาณ 16 เมตรหุ้มด้วยทองคำหนักประมาณ 171 กิโลกรัม(3) เดิมเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียร (ที่อยู่ของกษัตริย์) ขึ้นใหม่จึงยกพระราชวังให้เป็นเขตพุทธาวาส สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของบ้านเมือง(4) วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดประจำพระราชวัง เหมือนกับ วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ในกรุงเทพฯ แต่เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

(5) เนื่องจากเป็นวัดในวังหลวงอยุธยา จึงเป็นต้นแบบให้มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระคู่บ้านคู่เมือง (กรุงรัตนโกสินทร์)(6) จุดเด่นภายในวัดมีพระเจดีย์ 3 องค์ เป็นทรงระฆังแบบลังกา เปรียบเจดีย์ทั้ง 3 เหมือนญาติพี่น้องกัน

เจย์ดีองค์ตะวันออก และ เจดีองค์กลาง สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2035 เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) และ พระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระบรมเชษฐา)

เจดีย์องค์ตะวันตก สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร ) เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระราชบิดา)(7) ภายในวัดมี "เจดีย์ดีราย" ที่รายล้อมอยู่ทั้งหมด 33 องค์ มีการบรรจุพระบรมอัฐิของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเกือบทุกพระองค์ เช่น สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ สมเด็จพระเจ้าเสือ และอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ(8) ซากปรักหักพังที่แทรกอยู่ระหว่างพระเจดีย์ประธาน เชื่อว่าเป็น มณฑป ปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งเป็นฐานเฉพาะของมณฑป
ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ
แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปนะคะ
ไปตามกันต่อได้ที่ วันศุกร์ขึ้นเขาวันเสาร์ลงห้วย

ความคิดเห็น