๑๐ ที่น่าเที่ยวศรีสะเกษ

“ หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี “

คุ้นๆ มั้ยคะ คำขวัญประจำจังหวัดนี้ ? ศรีสะเกษ...ถูกต้องนะคร๊าฟฟฟ!!!

วันนี้มานำเสนอ ๑๐ ที่น่าเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษคะ เพื่อผ่านไปผ่านมา แวะมาเที่ยวได้นะคะ

มาเริ่มกันเลยนะคะ ^^

๑. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา แห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่มากกว่า ๒๓๗ ไร่ มีทั้งส่วนที่เป็นสวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ และ ส่วนที่เป็นสวนสัตว์ (มีค่าเข้าชม) หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต้นไม้ประจำสวน คือ ลำดวน (Melodorum fruticosum Lour.)

กิจกรรมแนะนำ : พักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายรูป ศึกษาธรรมชาติ

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

ที่ตั้ง : วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ

๒. วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

สถาปัตยกรรมของวัดมีความสวยงาม โดดเด่น สภาพแวดล้อมร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด และสัตว์ต่างๆ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ ทำบุญ พักผ่อนหย่อนใจ และวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและทางธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลโคกจาน

กิจกรรมแนะนำ : ไหว้พระ ทำบุญ ถ่ายรูป

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : บ้านสิม หมู่ ๘ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๓. ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ปราสาทสระกำแพงใหญ่เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด ลักษณะเป็นปรางค์ ๓ องค์บนฐานเดียวกัน เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ก่อด้วยหินทราย มีอิฐแซมบางส่วน มีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์อีก ๒ องค์ เป็นปรางค์อิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทราย เช่น ทับหลัง กรอบหน้าบันและกรอบเสาประตู ด้านหลังปรางค์องค์ทิศใต้มีปรางค์ก่ออิฐอีก ๑ องค์ ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ ๒ หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคตก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีโคปุระหรือประตูซุ้มทั้ง ๔ ทิศ ส่วนวิหารที่ก่อด้วยอิฐซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือมีทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนือพระยา อนันตนาคราชท่ามกลางเกษียรสมุทร และที่วิหารก่ออิฐทางด้านทิศใต้มีทับหลังรูปพระอิศวรกับพระอุมาประทับนั่งเหนือนนทิ

ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร และได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น ทับหลังจำหลักภาพศิวะนาฏราช พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะและยังพบพระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพิมพ์ดินเผา ฯลฯ

กิจกรรมแนะนำ : ไหว้พระ ทำบุญ ถ่ายรูป

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : วัดสระกำแพงใหญ่ ถนนประดิษฐ์ประชาราษฎร์ หมู่ ๑ ตำบลสระกำแพงใหญ่

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ปราสาทบ้านปราสาท

ปราสาทห้วยทับทัน สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ทรงครองราชย์ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ใช้เป็นที่ประดิษฐาน เทพเจ้าตีมูรติ เป็นปราสาทขอมโบราณแห่งหนี่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลัง โดยเฉพาะส่วนหลังคา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่มีขนาดสูงกว่า ประกอบด้วยปรางค์อิฐ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ-ใต้ มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตู ก่อด้วยศิลาแลง โดยมีการสันนิษฐานว่ามี ๓ หรือ ๔ ประตู แต่ในปัจจุบันคงเหลือให้เห็นเพียงด้านทิศใต้เท่านั้น

ปรางค์องค์กลาง ขนาดใหญ่กว่าปรางค์ที่ขนาบข้างทั้ง ๒ องค์ เล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูเดียวด้านหน้า ทางทิศตะวันออกมีกรอบประตูหินทราย และทับหลังติดอยู่ เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนท่อนพวงมาลัย มีลายมาแบ่งที่ภาพบุคคลยืนในคุ้มเรือนแก้ว ซึ่งไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ใด ด้วยลายสลักยังไม่แล้วเสร็จ

ปรางค์ขนาบข้างสององค์ ได้รับการดัดแปลงรูปแบบไป โดยเฉพาะส่วนหลังคาและประตู ซึ่งก่อทึบหมดทุกด้าน ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและชิ้นส่วนทับหลัง สลักภาพการกวนเกษียรสมุทร ตกอยู่หน้าประตูปรางค์องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้

กิจกรรมแนะนำ : ไหว้พระ ทำบุญ ถ่ายรูป ศึกษาโบราณสถาน

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : วัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๕.ผามออีแดง

ผามออีแดงตั้งอยู่ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นหน้าผาหินสีแดงที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดตา และจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นปราสาทพระวิหารได้นับเป็นจุดชมวิวในมุมสูงที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสานเลยทีเดียว เนื่องมาจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดงมีระยะทางประมาร ๓๐๐ เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเมสกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปเป็นมุมกว้าง

บริเวณผามออีแดงมีภาพแกะสลักนูนต่ำเป็นภาพคน ๓ คน ในเครื่องแต่งกายแบบชาวกัมพูชา สร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่ ๑๑ อายุประมาณ ๑๕๐๐ ปี มีโบราณวัตถุ พระพุทธรูปนาคปรก มีบันไดลงไปชมภาพแกะสลักนูนต่ำบนผนังหินทรายอยู่ใต้หน้าผา หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บริเวณจุดสูงสุดของผามออีแดงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจน

นอกจากจะเดินทัศนามุมสูงแล้ว ถ้ามีโอกาสขอแนะนำให้ไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่อยู่ไม่ไกลนัก เพราะว่าที่นี่ถ้าใครยังไม่เคยไปสัมผัสต้องไปให้ได้ เพราะสภาพภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาตามแนวทิวเขาพนมดงรัก กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจฑรรณ และป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากที่อาศัยหากินข้ามไปมาในผืนป่าระหว่างสองประเทศ ผามออีแดงผ่านเรื่องราวต่างๆ จากเหตุการณ์ไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

การเดินทางไปผามออีแดง มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึง เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการนำเที่ยวผามออีแดง เป็นให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดข้าราชการเท่านั้น

ค่าเข้าชม คนไทย อายุ ๓-๑๔ ปี นักเรียนและนักศึกษา ๑๐ บาท คนไทย (ผู้ใหญ่) ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ อายุ ๓-๑๔ ปี ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ (ผู้ใหญ่) ๑๐๐ บาท

ค่ายานพาหนะ ยานพาหนะ ๘ ล้อ (เกิน ๒๔ ที่นั่ง) ๒๐๐ บาท ยานพาหนะ ๖ ล้อ (ไม่เกิน ๒๔ ที่นัง) ๑๐๐ บาท ยานพาหนะ ๔ ล้อ ๓๐ บาท จักรยานยนต์ ๒๐ บาท จักรยาน ๑๐ บาท

กิจกรรมแนะนำ : ศึกษาธรรมชาติ ชมวิวทัวทัศน์ ถ่ายรูป

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


๖.น้ำตกห้วยวังใหญ่

น้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดจากห้วยขยูงที่มีต้นน้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก ด้านล่างเป็นแอ่งกว้าง น้ำลึก มีโขดหินและต้นไทรใหญ่แผ่ปกคลุม ด้านบนมีแอ่งน้ำไม่ลึก เหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนบนลานหิน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงประมาณ ๕ เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนวน้ำตก มีฝูงผีเสื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังสามารถศึกษาพืชสมุนไพร ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๐ ชนิดในเขตเทือกเขาพนมดงรัก ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวจะน่าเที่ยวมากที่สุด เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กิจกรรมแนะนำ : ศึกษาธรรมชาติ ชมวิวทัวทัศน์ ถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๗.ปรางค์กู่สมบูรณ์

มีการสันนิษฐานว่า ปรางค์กู่แห่งนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน ใช้เป็นเทวสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ กู่สมบูรณ์มีลักษณะเป็นปรางค์ ๓ องค์ สร้างเรียงกันตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ อยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับปราสาทปรางค์กู่ที่อำเภอปรางค์กู่ ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้า เว้นทางเข้าด้านทิศใต้ ปรางค์ประธานองค์กลางก่อศิลาแลงและหุ้มด้วยอิฐเป็นเปลือกนอก ส่วนปราสาทบริวารที่ขนาบข้างอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ก่อด้วยศิลาแลงมีทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ปราสาททั้งสองหลังมีสภาพพังทลาย เหลือเพียงส่วนเรือนธาตุเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

กิจกรรมแนะนำ : ศึกษาโบราณสถาน ชมวิวทัวทัศน์ ถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ ไหว้พระ ทำบุญ

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : วัดป่าเนรัญชราวนาราม บ้านหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ


๘.วัดศรีบึงบูรพ์

วัดศรีบึงบูรพ์ ตั้งอยู่ริมลำน้ำห้วยทับทัน เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ์ที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใส นั่นคือ พระอาจารย์ศรีจันทร์สาโร ซึ่งมีดำริที่จะสร้างพุทธสถานและเทวสถานในวัดศรีบึงบูรพ์ ให้เป็นพุทธสถานมรดกอีสานใต้

นอกจากนี้วัดศรีบึงบูรพ์ ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลององค์ที่ ๒ ของประเทศไทยบรรยากาศภายในวัดสวยงาม เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่ออุปราช เทวดาตามความเชื่อของชาวบึงบูรพ์ มีศาลาเรือนแก้ว พระอุโบสถที่งดงามตระการตา ระหว่างพระอุโบสถกับศาลาเรือนแก้วที่สวยงาม มีเฮือส่วง ที่พระอาจารย์ศรี จันทสาโร ได้มาจากอำเภอบ้านโป่ง เพื่อเป็นปรัชญาสอนให้คนบึงบูรพ์รักและสามัคคีกัน

กิจกรรมแนะนำ : ไหว้พระ ทำบุญ ชมวิวทัวทัศน์ ถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : บ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๙.เขื่อนราษีไศล

เขื่อนราษีไศล เป็นเขื่อนในกลุ่มโครงการผันน้ำโขง-ชี-มูล ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เพื่อทำการผันน้ำจากแม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล มาแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตภาคอีสาน นอกจากประโยชน์เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ว สภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเขื่อนก็ยังมีความสวยงาม สามารถรับชมพระอาทิตย์ได้ทั้งขึ้นและตกด้วยวิวเเบบ ๓๖๐ องศา

กิจกรรมแนะนำ : ชมวิวทัวทัศน์ ถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง :บ้านห้วย-บ้านดอน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง

กลุ่มทอผ้าไหมที่มีความเข็มแข็งทั้งในเรื่องความสามัคคีและฝีมือ ลวดลายการทอมีความโดดเด่น สวยงาม

กิจกรรมแนะนำ : ชมวิถีพื้นบ้าน การทอผ้า ถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ

วันที่เปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

ที่ตั้ง : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวช้าง หมู่ ๑ ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบคุณมากคะที่เข้ามาอ่าน ^^

Wherever

 วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.34 น.

ความคิดเห็น