“ประวัติศาสตร์มีชีวิต” ที่ “พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่” ในวัดเทพธิดาราม รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

ช่วงสงกรานต์นี้ ได้มีโอกาสแวะไปกราบพระที่วัดเทพธิดาราม เป็นเรื่องที่อดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ซึ่งทางวัดจัดแสดงผลงานต่าง ๆ รวมถึง ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่กวีเอกรัตนโกสินทร์ เคยใช้ เมื่อครั้งมาบวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามแห่งนี้ สุนทรภู่ คือ กวีเอก บุคคลสำคัญของไทย และบุคคลส

“ประวัติศาสตร์มีชีวิต” ที่ “พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่” ในวัดเทพธิดาราม

“ประวัติศาสตร์มีชีวิต” ที่ “พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่” ในวัดเทพธิดาราม

 วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.40 น.

ช่วงสงกรานต์นี้ ได้มีโอกาสแวะไปกราบพระที่วัดเทพธิดาราม เป็นเรื่องที่อดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ซึ่งทางวัดจัดแสดงผลงานต่าง ๆ รวมถึง ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่กวีเอกรัตนโกสินทร์ เคยใช้ เมื่อครั้งมาบวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามแห่งนี้

สุนทรภู่ คือ กวีเอก บุคคลสำคัญของไทย และบุคคลสำคัญของโลก ในช่วงที่บวชอยู่ที่วัดเทพธิดารามแห่งนี้ ถือเป็นพื้นที่ที่สุนทรภู่ได้รังสรรค์ผลงานมากมายภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ทุกชีวิตที่เคยเกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวได้สูญหายไปตามกาลเวลา พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกตัวอักษรของสุนทรภู่ให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง

รูปหล่อครึ่งตัวของสุนทรภู่ เมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุ ประดิษฐานไว้ในห้องแรงบันดาลใจไม่รู้จบ

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เดิมคือกุฏิที่สุนทรภู่เมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ ได้อยู่จำพรรษา และปัจจุบัน วัดเทพธิดาราม วรวิหาร ได้เก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของสุนทรภู่ไว้ที่กุฏิหลังนี้ ต่อมาในปี 2529 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่ ว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมดีเด่นของโลก ในวาระครบวันคล้ายวันเกิด 200 ปี ของสุนทรภู่

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่แห่งนี้ แบ่งผลงาน ชีวิต และความเป็นอยู่ของ กวีศรีรัตนโกสินทร์ ออกเป็นสามห้อง ดังนี้

ห้องที่ 1 : แรงบันดาลใจไม่รู้จบ จัดแสดงเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 รวมทั้งยังมีรูปหล่อครึ่งตัวของท่านเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุ ประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์

แกะรอยอาลักษณ์เจ้าจักรวาล : แกะรอยเส้นทางชีวิตสุนทรภู่ในประวัติศาสตร์สยามยุคอารยะ

ห้องที่ 2 : มณีปัญญา

ห้องที่ 2 : มณีปัญญา นิสัยรักการเรียนรู้ ช่างสังเกต ชอบเดินทางและรับฟังเรื่องราวแปลกใหม่ ด้วยใจเปิดกว้าง ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมหลายด้าน ห้องมณีปัญญา เป็นห้องที่สะท้อนเรื่องราวทางสังคมผ่านงานวรรณกรรมของสุนทรภู่ในหลากหลายมิติ

นอกจากนี้ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลิน และสนุกกับการทดลอง เรียบเรียงบทร้อยกรองคำประพันธ์ของสุนทรภู่ ไม่ว่าจะเป็น กลอน กาพย์ โคลง นิราศ มีมาให้ท้าทายความสามารถของผู้เยี่ยมชมเช่นกัน

ห้องที่ 3 : ใต้ร่มกาสาวพัสตร์

ห้องที่ 3 : ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ห้องนี้ได้นำเครื่องอัฐบริขาร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของสุนทรภู่เมื่อครั้งที่ท่านยังบวชเป็นพระภิกษุ มาจัดแสดง อาทิ บาตรตาลปัตร ตะเกียง เตียง โต๊ะ ตู้ไม้ต่างๆ ล้วนถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

เก็บรักษารวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของสุนทรภู่ เมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ

เครื่องอัถบริขารต่าง ๆ ครั้งเมื่อ สุนทรภู่ บวชอยู่ที่นี่

มีโอกาส ลองแวะมาชมกันนะคะ เพราะถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดวาง และเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ มีชิวิต สอดแทรกผลงาน และวิถีชีวิตต่าง ๆ ของผู้คนภายใต้ผลงานของ สุนทรภู่ ไว้อย่างสนุกสนาน และน่าชมทีเดียว

ความคิดเห็น