เราพาไป+ พาไปที่ - วัดถ้ำผาเกิ้ง : ขอนแก่นเป็นสถานปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา บรรยากาศร่มรื่นสถานที่กว้างขวางบริเวณวัดมีศาลาไม้ขนาดใหญ่เป็นการรวมแรงกายแรงใจ และแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านโคกหนองขามและหมู่บ้านใกล้เคียง ภายในอำเภอเวียงเก่า และศรัทธาจากจังหวัดขอนแก่น

วัดถ้ำผาเกิ้ง ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง ห่างจากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ประมาณ 6 กิโลเมตร

พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นพระที่อยู่ในศาลาชั้นแรกที่เราจะได้เห็นเมื่อก้าวเข้ามา มองเผินๆ เหมือนองค์พระมีสีเขียว แต่ถ้าปิดไฟที่ส่ององค์พระเราจะเห็นว่าองค์พระมีสีดำเข้ม สีเขียวที่เกิดจากไฟที่ส่ององค์พระทำให้เกิดความสวยงามตื่นตามากขึ้น

ในฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จะมีหลายชั้นเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ชั้นบนสุดจะได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากๆ ประดิษฐานอยู่ในฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จะมีหลายชั้นเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ชั้นบนสุดจะได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากๆ ประดิษฐานอยู่


#เราพาไป+
#raopaabpai
#ทริป10วัน
#สองล้อ
#บ้าเดินทาง
#หลงเต้นท์
#ลุยเดี่ยว

WeTakeGo : เราพาไป+

 วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.07 น.

ความคิดเห็น