พาไปสัมผัส Bryggen ย่านมรดกโลกของเมือง Bergen สุด classic เก่าและเก๋ามา 800 ปี มีเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานงานศิลปกับวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว...

Piya Amranand

 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.25 น.

ความคิดเห็น