เที่ยวเมือง ตราด นอกตำรา :: ตอนที่ 1 ตามรอยประวัติศาสตร์ ตราด - แหลมงอบ รีวิวโดย ฤกษ์เที่ยว

หลายคนคงรู้จักจังหวัดตราด จาก เกาะช้าง เกาะกูด กันดีอยู่แล้วว่ามาตราดก็หนีไม่พ้นต้องลงเกาะไปหาทะเล แต่บอกตรงนี้เลย เน้นตัวดำๆ จ.ตราด ไม่ได้มีดีแค่เกาะ หลายคนอาจจะให้เป็นทางผ่าน ผมคนตราดเองก็เลยอยากนำเสนอ จ.ตราดในมุมอื่นๆบ้าง จริงๆแล้ว จ.ตราด มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย จากการที่ต้องเสียดินแ

เที่ยวเมือง ตราด นอกตำรา :: ตอนที่ 1 ตามรอยประวัติศาสตร์ ตราด - แหลมงอบ

เที่ยวเมือง ตราด นอกตำรา :: ตอนที่ 1 ตามรอยประวัติศาสตร์ ตราด - แหลมงอบ

 วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 02.48 น.

 วันที่เดินทาง 20 มิ.ย. 2561

หลายคนคงรู้จักจังหวัดตราด จาก เกาะช้าง เกาะกูด กันดีอยู่แล้วว่ามาตราดก็หนีไม่พ้นต้องลงเกาะไปหาทะเล แต่บอกตรงนี้เลย เน้นตัวดำๆ จ.ตราด ไม่ได้มีดีแค่เกาะ หลายคนอาจจะให้เป็นทางผ่าน

ผมคนตราดเองก็เลยอยากนำเสนอ จ.ตราดในมุมอื่นๆบ้าง

จริงๆแล้ว จ.ตราด มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย จากการที่ต้องเสียดินแดนเพื่อแรกให้ได้จังหวัดตราดกลับคืนมา ในสมัย ร.๕

วันนี้จึงเกิดการเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ของ จ.ตราด ที่มีสถานที่สำคัญ หลายที่ และเริ่มจากที่แรกก่อนเลย ก็คือ

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราด


เดิมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศาลากลางจังหวัดตราดหลังเก่า และได้ถูกไฟไหม้ได้บรูณะใหม่มาเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวที่ไม่ได้ใช้คำว่า แห่งชาติ ต่อท้าย ไม่เหมือนที่อื่น เนื่องจากอยู่ในส่วนการดูแลของเทศบาลเมืองตราด ตัวอาคารเป็นไม้มีใต้ถุนสูง ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวร

แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้

1.มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองตราด

2.ผู้คนเมืองตราด

3.ลำดับทางโบราณคดีและประวัติเมืองตราด

4.เหตุการณ์สำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

5.เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง

6.ตลาดเมืองตราด

วันอังคาร-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ 09.30-16.30 น.

(ปิดวันจันทร์) ติดต่อเพิ่มเติม facebook พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด จังหวัดตราดบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์พระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

ก่อนออกเดินทางไปไหนไกลก็มาสักการะพระบรมรูป ร.๕ ที่ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางของจังหวัดตราด

เพราะ ร.๕ ท่านมีความสำคัญกับชาวเมืองตราดมาก ที่ได้นำเมืองตราดคืนมาและท่านได้เสร็จเยือนตราดถึง 12 ครึ้ง ชาวตราดจึงเรียกมีความนับพระองท่านอย่างมากวัด โยธานิมิตร (วัดโบสถ์)

เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองตราด เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง มีความสำคัญในสมัยพระเจ้าตากสิน เดินทางมารวมกำลังที่จังหวัดตราด ได้พักที่บริเวณวัดนี้ วัดนี้จึงมีอนุเสาวรีย์พระเจ้าตาก และ ศาลพระเจ้าตากที่เป็นรูปเรืออยู่กลางน้ำ

โบสถ์หลังเก่า


โบสถ์หลังใหม่

อนุเสาวรีย์พระเจ้าตากสิน


ศาลพระเจ้าตากสินเป็นรูปเรืออยู่กลางน้ำ


วัดไผ่ล้อม

เป็นวัดที่มีความสำคัญด้านการศึกษาของจังหวัดตราด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

สิ่งที่ต้องมากราบไหว้คือ เจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ อยู่บนเกาะกลางน้ำ ในสวนพุทธธรรมพระบรุเขตต์คณาจารย์


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

เป็นศาลที่ต่างจากที่อื่นเพราะที่นี่เป็นรูปแบบศาลเจ้าจีน เป็นที่นับถือของชาวตราดอย่างมาก

น่าจะสร้างสมัยพระเจ้าตากสินที่เคยมาที่ตราด มีเรื่องเราในสมัยฝรั่งเศษเข้ามายึดครองพยายามรื้อถอนเสาเอาช้างมาชุดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำลายได้ ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี มีงานฉลองที่เรียกว่า “วันงานพลีเมือง” หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” หมายถึง วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง มีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย

ภายในศาลหลักเมืองมีต้นเสาสูงคือเสาหลักเมืองและต้นต่ำกว่าคือเสาศิวลึงค์

จวนเรสิดังกัมปอร์ต

เคยใช้เป็นที่พำนักนักของข้าหลวงฝรั่งเศส เรียกตำแหน่งนี้ว่าเรสิดัง เป็นอาคารสามชั้น ที่ครั้งหนึ่งเป็นที่ทำการของฝรั่งเศษที่ปกครองจังหวัดตราด

ปัจจุบันได้กลายเป็นสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

มีมุมให้ถ่ายรูปฮิปๆ


วัดบุปผาราม

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างในสมัยอยุธยา สิ่งที่น่าใจในภายในวัด

พระอุโบสถ มีจิตกรรมฝาผนังที่มีการการผสมศิลปะไทยกับศิลปะจีนลวดลายดอกไม้

มีพระประธาน หลวงพ่อโต มีลัษณะพิเศษคือ ที่นิ้วมือนิ้วเท้าของท่าน เป็นสีขาวขุ่นให้เหมือนมนุษย์

วิหารปางไสยยาสน์ และ พิพิธภัณฑ์ภายในวัดที่ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูปได้

วิหารปางไสยยาสน์

โต๊ะวาลี ศาสนสถานอิสลามในวัดแหลมมะขาม

โต๊ะวาลี เป็นสถานที่เคารพศรัทธาของชาวมุสลิม เป็นที่พึ่งทางใจ ภายในจะมีแท่นคอนกรีบครอบขอนไม้ไว้ แล้วคลุมด้วยทราย การทำพิธีคือนำทรายโปรยลงบนศรีษะ

ภายในโบสถ์ของวัดแหลมขาม ยังมีภาพเขียนฝาผนังเกี่ยวกับ ร.๕ ที่ท่านได้เสร็จเยือน จ.ตราด


อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

มีเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่คล้ายเรือรบ ด้านบนจะเป็นอนุเสาวรีย์ กรมกลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อรำลึกถึงประวัติของกรมกลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กับประวัติศาสตร์การสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส หรือ “ยุทธนาวีเกาะช้าง”ตามเรื่องเที่ยวอีกมากมายได้ที่ เพจ ฤกษ์เที่ยว

#ฤกษ์เที่ยว #สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด #ตราด

#ตราดบ้านฉันความคิดเห็น