ผมคงต้องย้อนกลับไปว่า ชื่อวัดต้นเกว๋นนั้น ได้ยินมานานตั้งแต่มาอยู่เชียงใหม่ก็ร่วมสามสิบปี แต่ก็แค่ได้ยินชื่อและทุกครั้งที่ได้เห็นวัด ก็เป็นภาพถ่ายจากหนังสือท่องเที่ยวจากเพจเที่ยววัดไหว้พระเชียงใหม่ ยังไม่เคยได้ไปชื่นชมยังสถานที่จริงแม้เพียงสักครั้งเดียว


ยิ่งได้อ่านว่าวัดต้นเกว๋นนี้มีวิหารที่เป็นต้นแบบของหอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และมีสถาปัตยกรรม จตุรมุขเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ ศิลปกรรล้านนาอันเก่าแก่ ที่ยังคงสมบูรณ์ จนสมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปี 2532 ก็ทำให้อยากจะไปชมวัด แต่ก็ไม่มีโอกาสที่เหมาะแก่เวลาได้ไปสักที


จนวันนี้มีธุระได้ไปตามเส้นทางสาย หางดง-สะเมิง พลันก็มีอะไรให้นึกถึงคำว่า "ต้นเกว๋น" แล้วต้นเกว๋น มันคือต้นอะไร นึกในใจแล้วสายตาก็เหลือบเห็นป้าย "วัดต้นเกว๋น" ... อืมม อยากรู้ว่าต้นเกว๋นคือต้นอะไร ในวัดนี้คงมีคำตอบ ไม่คิดอะไรมากเลี้ยวเข้าวัดต้นเกว๋นตามป้ายบอกทางทันที...แล้วก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ภาพแรกที่เห็นในสถานที่แห่งนี้ ช่างสมกับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่ยังคงสมบูรณ์ถึงแม้จะผ่านการบูรณะซ่อมแซมมา แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเก่าแก่ให้เห็นและสัมผัสได้

หลงชื่นชมกับสถาปัตยกรรมศิลปกรรมล้านนาเดินรอบวัดรอบวิหารอยู่นาน เรื่องที่พลันให้นึกและดลใจให้มาที่นี่ ก็แวบขึ้นมา "ต้นเกว๋น" จึงเดินไปด้านหน้าฝั่งขวาตรงทางเข้าประตูวัด มีป้ายติดไว้ว่า ต้นเกว๋น แล้วก็ได้รู้ว่า ต้นเกว๋นก็คือ ต้นตะขบป่า โอววว อย่างนี้เองหรือนี่ "ตะขบป่า" "ต้นเกว๋น" แต่ทำให้เราได้พบเห็นสิ่งที่สวยงามทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมดั้งเดิมได้ถึงเพียงนี้

Khan DarthVader

 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.34 น.

ความคิดเห็น