หลังจากกินมื้อเที่ยง ที่ตกบ่าย เรียบร้อยแล้ว เราก็เดินเที่ยวเล่นในตลาดอินโดจีน ข้าวของมากมาย แวะซื้อของฝาก แล้วก็เริ่มออกเดินทางต่อ โดยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปคือ วัดพระธาตุบังพวน

วัดพระธาตุบังพวน เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ ปัจจุบันยังเป็นศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย และตั้งอยู่ระหว่างทางเดินทางกลับจังหวัดอุดรฯ ของเราพอดี

โบราณสถานถูกแบ่งตามสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ แยกประเภทตามลักษณะการใช้งาน เช่น เจดีย์ บ่อน้ำ ตามสังเวชนียสถานที่อินเดีย

พระธาตุบังพวน

บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น และได้รับการดูแลบรูณะดีกว่าที่เราเคยมาเมื่อหลายปีก่อน การตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้าทำให้น่าเดินชมมากมาย

ที่สะดุดตาเราที่สุด ก็เห็นจะเป็นบ่อพญานาคนี้หละ ถ้าเดินกลางคืน หันไปเห็นคงตกใจ แต่ด้วยตัวสถาปัตยกรรมเป็นนาคหัวลิง เจ็ดเศียรที่สวยงาม และน่าเกรงขามทีเดียว

ฐานสถูปเจดีย์เก่า

เราเดินเที่ยวชมอยู่พักใหญ่ ก่อนที่คณะทัวร์จะเริ่มลงมา เราก็ถอนตัวออกจากวัดพระธาตุบังพวน เพื่อใช้เวลาอีกชั่วโมงเศษเพื่อเดินทางกลับโรงแรมวีธารา อุดรธานี ซึ่งเป็นที่พักของเรา

สายลม ที่ผ่านมา

 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.05 น.

ความคิดเห็น