สวัสดี...น้องๆ พี่ๆ สายเที่ยว
ช่วงนี้ 1900Miles ก็จะอยู่ตามเขา ตามดอยกันบ่อยหน่อย เพราะช่วงนี้มันฤดูฝนนี่นา.. มันก็ต้องออกไปดู ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ไปแตะขอบฟ้า ชมภูเขาที่เขียวขจีกันซักหน่อย ว่าแล้วตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย - ครั้งนี้เราออกเดินทางด้วยรถบ้าน เพื่อไปแม่ลาน้อย ต่อด้วยขึ้นดอย ไปดูนาขั้นบันไดที่บ้านห้วยห้อม ใช้เวลาเดินทางไม่นานแค่ 12 -13 ชั่วโมงเท่านั้นเอง...-_-" ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เย็นๆ น่าจะถึงที่แม่ลาน้อยช่วงเช้าๆ เอาเป็นว่านอนรอ มอนิ่งกันได้เลย...


ตื่นมา Say Hello กันที่แม่สะเรียง อำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นี่ยังมีฉายานามอีกอย่างว่าเป็น ดินแดนแห่งพระธาตุสี่จอม อันได้แก่ วัดพระธาตุจองแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ และวัดพระธาตุจอมมอญ ซึ่งแต่ละวัดต่างมีความสำคัญ และสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองแม่สะเรียงได้อีกด้วย... เอาเป็นว่า ไปแวะไหว้พระ ชมวิวกันสักนิด #แล้วจะติดใจ