ตามน้องหนูไปดูพันธุ์พืช ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รีวิวโดย เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วทิศ

ชมคลิปวีดิโอสวยๆ ของภาพรวมๆ ทั้งหมดก่อนนะคะ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวม พรรณไม้ ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัย และการบ

ตามน้องหนูไปดูพันธุ์พืช ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ตามน้องหนูไปดูพันธุ์พืช ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 23.23 น.

 วันที่เดินทาง 26 ก.ย. 2561

ชมคลิปวีดิโอสวยๆ ของภาพรวมๆ ทั้งหมดก่อนนะคะ

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณชายเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวม พรรณไม้ ไทยเพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัย และการบริการความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอันมีค่าของประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาและทัศนะนิเวศน์

ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ว่า “ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

ส่วนแรกที่พาไปสัมผัสเลยคือ เส้นทางเดินธรรมชาติเหนือยอดไม้หรือ Canopy Walk เป็นสะพานโครงสร้างเหล็กกล้าที่ออกแบบอย่างลงตัว มั่นคง แข็งแรง สีเทาอมเขียวกลมกลืนกับธรรมชาติ สร้างความตื่นเต้นให้น้องหนูที่กลัวความสูง แต่ปลอดภับอย่างแน่นอน มีราวกันตกสูงระดับอกตลอดแนว ระยะทางประมาณ 500 เมตร ระดับความสูงเหนือพื้นดิน 20 เมตร ตลอดเส้นทางน้องหนูชื่นชมกัยทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขามุมมองระดับยอดไม้แบบพาโนราม่า ในหน้าหนาว จะเห็นทะเลหมอกล่องลอยเหนือปลายยอดไม้ สวยงามจริงๆ

ชมภาพชุดโพรทเทรทสวยๆ ของน้องหนู ที่พาเดินชมธรรมชาติบน Canopy Walk ขอบคุณนางแบบด้วยนะครับ

ทัศนียภาพที่มองไปไกลๆ ระดับทิวเขาความสูงระดับน้ำทะเล 800 เมตร จะเห็นแนวกันตกที่สูงประมาณ 1.50 เมตรตลอดทางเดินพันธุ์ไม้ป่าต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยาก ในระดับพื้นราบทั่วๆไป

ตัวอาคารเรือนยอดไม้ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินและต้องมาบรรจบที่อาคารนี้ทางด้านหลัง ซึ่งภายในมีร้านขายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่จะนำภาพมาให้ชมต่อไป

ภายในอาคารมีของทีระลึกให้เลือก๙ื้อมากมายครับ

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ มีกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมะรพเกียรติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Glasshouse Complex เป็นสถานที่ที่จัดแสดงและรวบรวมพรรณไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากหลากหลายระบบนิเวศ จัดแสดงไว้ในโรงเรือนทีมีความคล้ายคลึงกับลักษณะที่พืชขึ้นอยู่จริงตามธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ชุดแรกนี้จะเป็นกลุ่มอาคาร เรือนพืชทนแล้ง Arid Plants ประเภทต้นกระบองเพชร

อาคารนี้เป็นที่รวบรวมต้นกระบองเพชร หลากหลายพันธุ์ทั่วโลก แปลกตา เช่นภาพบนเป็น กระบองเพชรขนาดกลมใหญ่ ชื่อถังทอง หรือมีชื่อเรียกตลกๆ ว่า เก้าอี้แม่ยาย มาจากทวีปอเมริกา

อาคารต่อมาจะเป็น เรือนไม้น้ำ Water Plants ภายในจัดแสดงไม้น้ำทั้งของไทยและจากต่างประเทศ ที่น่าสนใจคือบัวกระด้ง บัวมีหนามที่มีใบใหญ่ที่สุดในโลก จนสามารถรับน้ำหนักของคนได้เลย

เฟิร์นแม่ลูกอ่อน มีใบฝอยๆ เหมือนเด็กเล็กๆ ที่เกาะติดแม่อยู่ที่ปลายใบ เลยได้ชื่อนี้


กลุ่มต่อมาเป็นเรือนกล้วยไม้และเฟิร์น ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี จัดภูมิทัศน์เลียนแบบธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมกับบรรยากาศที่เย็นสบายภายในโรงเรือนหลังนี้


เรือนสุดท้ายที่พาไปชมนี้เป็นกลุ่มอาคารที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาคารเรือนกระจก จัดแสดงพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นและพืชที่หายากทางภาคใต้ จัดสภาพให้เหมือนป่าดิบชื้นสร้างบรรยากาศให้มีความชื้นสูงด้วยระบบการพ่นไอน้ำอัตโนมัติเพื่อให้ภายในมีความชื้นสูงทุกจุด จัดลักษณะภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามด้วยน้ำตกและทางเดินยกระดับ เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้ในมุมสูงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมในเรือนแห่วนี้

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ยังมีส่วนจัดแสดงอีกหลายอาคาร ที่ผมนำภาพมาให้ชมนี้ เป็นเพียง ครึ่งหนึ่งเท่านั้น ในโอกาสต่อไปหากได้กลับมาเยือนอีกคงจะได้นำเรื่องราวที่น่าสนใน ในสวนแห่งนี้มานำเสนออีกนะครับ

อัตราค่าเข้าชม
คนไทย ผู้ใหญ่/40 เด็ก/20
ต่างชาติ ผู้ใหญ่/100 เด็ก/50

รถจักรยานยนต์/30
รถยนต์/100

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี, ภิกษุ สามเณร คนพิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

รถบริการนำชมสวน (รถราง)
ผู้ใหญ่/30 เด็ก/10

“ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลาเปิดทำการ 8.30 - 17.00 น.
โทร. 053-841234, แฟกซ์ 053-259754
E-mail : [email protected]
Website : gsbg.org
Facebook : www.facebook.com/gangcm
Facebook : www.facebook.com/ThaiBGO

#สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ #แม่ริม #เชียงใหม่ #แอ่วเหนือ #จังหวัดเชียงใหม่cm108 #ม่วนแต้ๆ #ททท #amazingไทยเท่#ไทยแลนด์40 #gangcm #thaibgo


ความคิดเห็น