เวียงกุมกาม นครโบราณกว่า 700 ปี รีวิวโดย ไปแอ่วกัน Fun Trip

เวียงกุมกาม ตั้งอยู่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา เวียงกุมกามล่มสลายลงเพราะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2101 - 2317 ซึ่งตรงกับสมัยพม่าปกครองล้านนา ผลของกา

เวียงกุมกาม นครโบราณกว่า 700 ปี

เวียงกุมกาม นครโบราณกว่า 700 ปี

 วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.37 น.

 วันที่เดินทาง 13 ม.ค. 2562

เวียงกุมกาม ตั้งอยู่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา เวียงกุมกามล่มสลายลงเพราะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2101 - 2317 ซึ่งตรงกับสมัยพม่าปกครองล้านนา ผลของการเกิดน้ำท่วมนี้ทำให้เวียงกุมกามถูกฝังจมลงอยู่ใต้ตะกอนดินเป็นเวลายาวนานกลายเป็นเมืองร้าง ปัจจุบันมีการสำรวจค้นพบเมืองโบราณนี้ การสำรวจพบว่ามีอยู่มากกว่า 40 แห่ง ทั้งที่เป็น ซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์โบราณสถานที่สำคัญ ได้ แก่วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำและซากเจดีย์วัดกุมกาม วัดน้อย วัดปู่เปี้ย วัดธาตุขาว วันนี้เราไปชมเมืองโบราณกัน

วัดเจดีย์เหลี่ยม ประตูสู่เวียงกุมกาม


วัดเจดีย์เหลี่ยม เดิมชื่อวัดกู่คำ กู่ หมายถึง พระเจดีย์ คำ หมายถึง ทองคำ ตั้งอยู่ติดกับถนนเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดนี้พญามังรายปฐมกษัตริย์ของแคว้นล้านนาทรงโปรดให้ก่อสร้างสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๑ โบราณวัตถุสถานสำคัญของวัด คือองค์พระเจดีย์ประธานรูปทรงมณฑปลด ๕ ชั้น มีลักษณะเดียวกันกับ เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน จัดเป็นรูปแบบเจดีย์ในระยะแรกๆของแคว้นล้านนา โดยได้รับอิทธิพลจากแคว้นหริภุญไชยค่ะ


พระบรมธาตุเจดีย์ บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุส่วนคางเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ค่ะ
วัดนี้ถือเป็นประตูสู่เวียงกุมกาม เพราะวัดอยู่ติดกับเวียงกุมกาม จะเห็นรถม้าให้บริการจากเวียงกุมกามวิ่งไปมา หากมาเที่ยววัดเจดีย์เหลี่ยม นั่งรถม้าหรือรถรางของเวียงกุมกามมีให้บริการค่ะ รถม้า 300.- บาท ขับวนรอบเวียงประมาณ 4-5 กิโล นั่งได้คันละ 3 คน มีไกด์บริการด้วย

พระประธานในวัด
เข้าสู่เวียงกุมกาม


วัดธาตุขาว

อยู่ทางทิศใต้วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) ในเส้นทางผ่านทางเข้าวัดพญามังราย-พระเจ้าองค์ดำมาทางใต้ ในเขตพื้นที่ทางด้านตะวันตกของเวียงกุมกาม สภาพปัจจุบันเป็นวัดร้าง และขึ้นบัญชีเป็นวัดร้างของกรมการศาสนา ไม่ปรากฏการกล่าวอ้างอิงถึงประวัติของวัดนี้ว่าก่อสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เข้าใจว่าสภาพความเป็นวัดคงเกิดขึ้นแล้วในสมัยเวียงกุมกาม และดำรงอยู่ร่วมสมัยล้านนาเรื่อยมา ที่เรียกกันว่าวัดธาตุขาว ก็เนื่องมาจากแต่เดิมเจดีย์ยังคงปรากฏผิวฉาบปูนสีขาว (ธาตุ หรือ กู่ เป็นคำเรียกขานในท้องถิ่นล้านนา หมายถึง เจดีย์) ลักษณะพิเศษทางด้านการก่อสร้าง พบการทำ(ฐาน)มณฑปหรือแท่นแก้วชุกชี ที่สร้างอยู่ตรงกลางอาคารใกล้เคียงทางด้านใต้พระเจดีย์มีธูปเทียนดอกไม้สวยๆให้บูชาเฉพาะที่วัดธาตุขาว มีเรื่องเล่าของว่าพระมเหสีของพญามังรายได้มาบวชชีและสิ้นพระชนม์ที่นี่ด้วย สาเหตุก็คือพญามังรายได้มีพระมเหสีพระองค์ใหม่ เมื่อครั้งยกทัพไปตีพม่า พม่ายอมสวามิภักดิ์และถวายพระนางพายโคมาเป็นมเหสี แต่สิ่งนี้ทำให้พระนางทรงเสียพระทัยมาก เนื่องจากพระนาง และพญามังรายได้เคยสาบานกันในขณะที่พำนักอยู่ในเมืองเชียงแสนว่าจะมีมเหสีเพียงแค่พระองค์เดียว พระนางจึงเสียพระทัยมาก จึงตัดสินใจไปบวชชี และ ยังมีเรื่องอีกว่า สาเหตุที่พญามังรายสวรรคตอสนีบาตในระหว่างที่เสด็จไปตลาดนั้น ก็เพราะสาเหตุนี้ค่ะบริเวณรอบวัดร่มรื่นสวยงาม


วัดหนานช้าง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนลำไยของเอกชน ระหว่างกลางกลุ่มโบราณสถาน วัดพระเจ้าองค์ดำ(ร้าง) วัดปู่เปี้ย(ร้าง) วัดธาตุขาว(ร้าง) และวัดอีค่าง(ร้าง) ในระยะที่ผ่านมา กรมศิลปากรใช้เงินงบประมาณชื้อที่ดินบริเวณวัด พร้อมกับได้ดำเนินการขุดแต่ง-บูรณะโบราณสถาน ที่เป็นซากเหลืออาคารสิ่งก่อสร้างของวัดนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2547

มีวัดสวยๆหลายแห่งค่ะ ไปดูวัดสำคัญในเวียงกัน

วัดกานโถม หรือวัดช้างค้ำ
พญามังรายได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ 1833 ประกอบด้วยฐานเจดีย์ฐานกว้าง 12 เมตร สูง 18 เมตร มีซุ้มคูหาสี่ทิศ มีการใช้พระพุทธรูปซ้อนเป็น 2 ชั้น (ชั้นล่าง- มีพระพุทธรูปนั่ง 4 องค์ ชั้นบน- มีพระพุทธรูปยืน 2 องค์) วิหารและเจดีย์ทรงมณฑปบนฐานลานประทักษิณเตี้ย บริเวณฐานวิหารพบพระพิมพ์ดินเผาแบบหริภุญไชยฝังไว้โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์อีก 1 องค์ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมณฑปยอดระฆังภายในวัดร่มรื่น มีพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางล้านนาให้นักท่องเที่ยวได้ทำกันแบบสนุกสนาน
ในบริเวณวัดกานโถมยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้อัญเชิญเมล็ดจากเมืองลังกามาไว้ด้วยการทำผางประทีบแบบโบราณของตกแต่งจากกะลามะพร้าว


ข้างตอก ดอกไม้


การจักสาน

ยังมีวัดสวยๆอีกหลายแห่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางหรือรถม้าที่ทางเวียงกุมกามมีให้บริการได้ค่ะ


ฝากติดตามเพจท่องเที่ยวเล็กๆด้วยนะคะ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพจ: ไปแอ่วกัน Fun Trip

ความคิดเห็น