"ชุมชนริมน้ำจันทบูรี" รีวิวโดย ฅน ติด เที่ยว

สามารถติดตามการเดินทางของเราสองคน ได้ที่ เพจ: ฅน ติด เที่ยว https://www.facebook.com/AristitleTour/ วันหยุดสุดสัปดาห์ หนีฝุ่น PM 2.5 ไปเดินเล่น "ชุมชนริมน้ำจันทบูร" กันดีกว่า ชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบูร (แม่น้ำจันทบุรี) ที่นี่มีบ้านเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้

"ชุมชนริมน้ำจันทบูรี"

"ชุมชนริมน้ำจันทบูรี"

 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.12 น.

 วันที่เดินทาง 1 ก.พ. 2562

สามารถติดตามการเดินทางของเราสองคน ได้ที่ เพจ: ฅน ติด เที่ยว

https://www.facebook.com/AristitleTour/

วันหยุดสุดสัปดาห์ หนีฝุ่น PM 2.5

ไปเดินเล่น "ชุมชนริมน้ำจันทบูร" กันดีกว่า

ชุมชนเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี ริมน้ำจันทบูร (แม่น้ำจันทบุรี) ที่นี่มีบ้านเรือนเก่าแก่ หลายแบบทั้งบ้านริมน้ำแบบไทย ตึกสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมกับจีน โบสถ์คริสต์อายุกว่า 200 ปี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
#ชุมชนริมน้ำจันทบูร
#จันทบุรี
#AristitleTour
#ฅนติดเที่ยวความคิดเห็น