นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินต่างชาติจำนวนกว่า 200 ท่าน รวมผลงานศิลปกรรมกว่า 200 ชิ้น มาจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม

นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.54 น.

 วันที่เดินทาง 5 มี.ค. 2562

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินต่างชาติจำนวนกว่า 200 ท่าน รวมผลงานศิลปกรรมกว่า 200 ชิ้น มาจัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2562 พิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. โดยม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธาน

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 จากการรวมตัวของศิลปินไทยในสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินไทยและต่างชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมใหม่ๆของศิลปิน ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาด้านเทคนิค และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินนานาชาติ

ผลงานที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้มีหลากหลายประเภท ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม ตามความถนัดและเชี่ยวชาญของศิลปินแต่ละท่าน ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแล้ว ยังมีการจำหน่ายผลงานในนิทรรศการเพื่อนำรายได้สมทบทุนในการจัดทำสวัสดิการช่วยเหลือศิลปินและสังคมต่อไปด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 29 มีนาคม 2562 ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 10:00 น. 19:00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น