มาสัมผัสธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่ง ที่ " ไร่อ้อมกอดภูเขา" รีวิวโดย ขวัญภิรมย์ แสงโพธิ์ดา

ม า สั ม ผั ส ธ ร ร ม ช า ติ แ บ บ ไม่ ป รุ ง แ ต่ ง ที่ " ไร่ อ้ อ ม ก อ ด ภู เ ข า" รั ก ห ม ด ใ จ เ มื่ อ ไ ด้ ม า เ ยื อ น … มาดูกันว่า 2 วัน 1 คืน ที่ไร่อ้อมกอดภูเขา เราจะได้มาทำอะไรบ้าง สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ไ ร่ อ้ อ ม ก อ ด ภู เ ข า " เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่หน้

มาสัมผัสธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่ง ที่ " ไร่อ้อมกอดภูเขา"

มาสัมผัสธรรมชาติแบบไม่ปรุงแต่ง ที่ " ไร่อ้อมกอดภูเขา"

 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 21.07 น.

 วันที่เดินทาง 28 เม.ย. 2562

ม า สั ม ผั ส ธ ร ร ม ช า ติ แ บ บ ไม่ ป รุ ง แ ต่ ง

ที่ " ไร่ อ้ อ ม ก อ ด ภู เ ข า"

รั ก ห ม ด ใ จ เ มื่ อ ไ ด้ ม า เ ยื อ น …

มาดูกันว่า 2 วัน 1 คืน ที่ไร่อ้อมกอดภูเขา

เราจะได้มาทำอะไรบ้าง

สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศท่องเที่ยวเชิงเกษตร

"ไ ร่ อ้ อ ม ก อ ด ภู เ ข า " เป็นอีกหนึ่งสถานที่

ที่หน้าพักผ่อนมาก ม๊ า ก ก ก ก ก

หลบอากาศร้อนไปใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ยิ่งกว่านั้นยังมีกิจกรรมใกล้ชิดน้อง ช้ า ง

ให้อาหารช้าง | พาช้างอาบน้ำ | เก็บขี้ช้าง

มาแช่มือแช่เท้า ด้วยสมุนไพรไทย

สัมผัสรสชาติกาแฟอินทรีย์แม่อุ๊ย

คั่ว | ดริป | ชง | ดื่ม

เมนูอาหารออร์แกนิค สด สด จากไร่

สนุกกับศิลปะการทำสบู่ Handmade ที่ไม่เหมือนใคร

ที่ไร่อ้อมกอดภูเขา ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่

มาใส่ชุดพื้นเมือง เรียนรู้วิถีธรรมชาติ " ป่า สวน ไร่ นา " สูดอากาศดี ดี๊ เข้าปอด

เก็บผักสดๆ ในไร่มาประกอบอาหารเที่ยง

ครั้งหนึ่งในชีวิตมาลองเลี้ยงช้าง ที่ "ไร่อ้อมกอดภูเขา"

ยิ่งกว่านั้นยังมีกิจกรรมใกล้ชิดน้อง ช้ า ง

ให้อาหารช้าง | พาช้างอาบน้ำ | เก็บขี้ช้าง | เก็บขี้ช้าง

เรียนรู้ วิถีเกษตรกร ปลูกผักกินเอง

เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ซึ่งถือได้ว่าการมาเที่ยวครั้งนี้ได้ทั้งองค์ความรู้เลยที่เดียว จ้าาาา


มากิน แล้วก็ กิน พักสดๆ อาหารพื้นเมือง ในไร่


มาแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรไทย พร้อมด้วยการทำสปาโคลนพอกหน้า

สัมผัสและชิมรสชาติกาแฟอินทรีย์แม่อุ๊ย

| คั่ว | ดริป | ชง | ดื่ม

สนุกกับศิลปะการทำสบู่ Handmade ที่ไม่เหมือนใคร

เด็ดสุดก็กิจกรรม แหย่ไข่มดแดง จ้าาาาา

กิจกรรม สนุก สนานของเด็กๆ ที่อยู่ในไร่

ความคิดเห็น