สวัสดีครับ!!

กระบี่ เมืองมรกตแห่งอันดามัน นอกจากมีน้ำทะเลสีคราม และชายหาดงดงามแล้ว

กระบี่ ยังมีวัดวาอาราม ที่งดน่าทึ่งตระกาลตา วันนี้แอดขอแนะนำ Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ “วัดมหาธาตุวชิรมงคล”รือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบางโทง” ตั้งอยู่ในตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นที่ทำให้ชาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างแวะเวียนเดินทางมาชื่นชมกันอยู่เสมอ

“พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางวัด มีสีเหลืองทองอร่ามตาชวนดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยจุดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์มีความสูงประมาณ 95 เมตร บริเวณรอบๆ มีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประเทศอินเดีย

การเดินทาง

จากเมืองกระบี่ ใช้ระเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 1 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 4
จากกรุงเทพมหานคร
- บิน โดยสายการบิน Nok Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air, Thai Airways, Thai Smile, Thai Viet Jet, Bangkok Airways ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
- รถโดยสารประจำทาง บริษัทลิกไนท์ทัวร์ และ ขนส่ง 999 จำกัด ระยะเวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง

ที่พัก ขอแนะนำ อ่าวนาง และเมืองกระบี่ซึ่งสะดวกสะบายแก่การเดินทาง

ค่าธรรมเนียมเข้า ฟรี

พาแฟนเที่ยว l Journey with fan

 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.57 น.

ความคิดเห็น