ยิ่งใหญ่ตระการตา ม่านน้ำ ไฟประดับ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 รีวิวโดย ข้างหลังกล้อง

“อลังการ มหรสพสมโภช พุทธศักราช 2562 เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบ สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุ

ยิ่งใหญ่ตระการตา ม่านน้ำ ไฟประดับ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10

ยิ่งใหญ่ตระการตา ม่านน้ำ ไฟประดับ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10

 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.27 น.

 วันที่เดินทาง 25 พ.ค. 2562

“อลังการ มหรสพสมโภช พุทธศักราช 2562

เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10”

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบ สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้น เพื่อจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ให้ประชาชนได้รับชม


โดยเวทีการจัดการแสดงในงานมหรสพสมโภช แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

เวทีกลาง ณ ท้องสนามหลวง แสดงตั้งแต่เวลา 18.30–21.30 น.

ส่วนที่ 2 เวทีย่อย มี 2 เวที ได้แก่ เวทีฝั่งศาลฎีกา และเวทีฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลาเข้าชม

  • เปิดให้ชมระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562
  • การจัดแสดงแสง เสียง และม่านน้ำ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” จัดแสดงเวลา 21.30-23.00 น.

ความคิดเห็น